3. Teken Gereedschappen

To access these tools, select ToolsPaint Tools from the main menu.

3.1. Algemene Eigenschappen

The GIMP Toolbox includes fourteen paint tools. By default they are shown together in five groups, but this can be disabled in Toolbox Preferences by unchecking Use tool groups.

Afbeelding 14.28. The Paint Tools in the Toolbox

The Paint Tools in the Toolbox

The default view groups similar tools together. The paint tools groups are inside the red square.

The Paint Tools in the Toolbox

The paint tools in the toolbox in ungrouped view inside the red area.


The feature they all have in common is, that all of them are used by moving the pointer across the image display, creating brush-strokes. Five of them behave like the intuitive notion of painting with a brush. Pencil, Paintbrush, Airbrush, and MyPaint brush (introduced in GIMP 2.10.6) are called basic painting tools or brush tools.

De andere gereedschappen gebruiken het penseel om een afbeelding op de een of andere manier te wijzigen in plaats van erop te schilderen:

De voordelen van het gebruik van GIMP met een tekentablet in plaats van een muis zijn het grootst bij penseelgereedschappen: de winst in fijne controle is van onschatbare waarde. Deze tablets hebben ook hun speciale drukgevoeligheid opties.

Naast de gebruikelijke handmatige methode kunt u verfgereedschappen op een geautomatiseerde manier toepassen, door een selectie of pad te maken en vervolgens belijnen. U kunt belijnen met ieder verfgereedschap, ook de niet-standaardgereedschappen zoals het gum, het gereedschap Smeren, enz., en alle opties die u voor het gereedschap hebt ingesteld, worden toegepast. Zie het gedeelte over Belijnen voor meer informatie.

3.1.1. Hulptoetsen

Ctrl

Holding down the Ctrl key has a special effect on every paint tool. For the Pencil, Paintbrush, Airbrush, Ink, and Eraser, it switches them into color picker mode, so that clicking on an image pixel causes GIMP's foreground to be set to the active layer's color at that point (or, for the Eraser, GIMP's background color). For the Clone tool, the Ctrl key switches it into a mode where clicking sets the reference point for copying. For the Blur/Sharpen tool, the Ctrl key switches between blur and sharpen modes; for the Dodge/Burn tool, it switches between dodging and burning.

Shift

De Shift-toets ingedrukt houden heeft hetzelfde effect op de meeste verfgereedschappen: het plaatst het gereedschap in de rechte lijnmodus. Om een rechte lijn te maken met een van de verfgereedschappen klikt u eerst op het beginpunt en drukt u dan op de Shift toets. Zolang u die ingedrukt houdt, ziet u een dunne lijn die het eerder aangeklikte punt verbindt met de huidige muispositie. Klikt u dan weer dan wordt die rechte lijn getekend. U kunt zo doorgaan om een reeks verbonden lijnen te maken.

Ctrl+Shift

Als u beide toetsen ingedrukt houdt, zet u het gereedschap in de beperkte rechte lijn modus. Dit is vergelijkbaar met het effect van alleen de Shift toets, maar de richting van de lijn wordt beperkt tot een veelvoud van 15 graden. Gebruik dit als u een perfecte horizontale, verticale of diagonale lijnen wil maken.

3.1.2. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.29. Tekenopties gedeeld tussen gereedschappen

Tekenopties gedeeld tussen gereedschappen

Veel gereedschapsopties zijn hetzelfde bij verschillende verfgereedschappen; die worden hier beschreven. Opties die slechts van toepassing zijn op één specifiek gereedschap of op een klein aantal gereedschappen, worden beschreven in de secties die aan die gereedschappen zijn gewijd.

Modus

The Mode drop-down list provides a selection of paint application modes. As with the opacity, the easiest way to understand what the Mode setting does is to imagine that the paint is actually applied to a layer above the layer you are working on, with the layer combination mode in the Layers dialog set to the selected mode. You can obtain a great variety of special effects in this way. The Mode option is only usable for tools that can be thought of as adding color to the image: the Pencil, Paintbrush, Airbrush, Ink, and Clone tools. For the other paint tools, the option is always disabled. A list of modes can be found in Paragraaf 2, “Laag Modus”.

In deze lijst zijn sommige modi bijzonder en worden hieronder beschreven.

Dekking

Met de schuifregelaar Dekking stelt u het transparantieniveau voor de penseelbewerking in. Als u wilt begrijpen hoe het werkt, stelt u zich voor dat in plaats van de actieve laag te wijzigen, het gereedschap een transparante laag boven de actieve laag maakt en op die laag werkt. Het wijzigen van dekking in de gereedschapsopties heeft hetzelfde effect als het wijzigen van dekking in het dialoogvenster Lagen in de laatste situatie. Het bepaalt de sterkte van alle verfgereedschappen, niet alleen die welke op de actieve laag schilderen. In het geval van het gum kan dit een beetje verwarrend overkomen: het komt er op neer dat hoe hoger de dekking is, hoe meer transparantie u krijgt.

Penseel

Het penseel bepaalt hoeveel van de afbeelding wordt geraakt door het gereedschap en hoe het wordt beïnvloed wanneer u een penseelstreek maakt met de muis. Met GIMP kunt u verschillende soorten penselen gebruiken, die worden beschreven in de sectie Penselen. Dezelfde penseelkeuzes zijn beschikbaar voor alle tekengereedschappen, behalve het gereedschap Inkt, dat een uniek type procedureel gegenereerd penseel gebruikt. Alleen de gereedschappen Potlood, Penseel en Verfspuit gebruiken de kleuren van het penseel. Voor de andere verfgereedschappen is alleen de intensiteitsverdeling van een penseel relevant.

Grootte

Met deze optie kunt u de grootte van uw penseel nauwkeurig instellen. Met de pijltjes-toetsen verandert u ze met 1 pixel tegelijk, met de Page-Up en Page-Down toetsen in stappen van 10. U kunt ook de muis instellen om de grootte te veranderen met het muiswiel. Zie daarvoor Grootte van een penseel veranderen

Verhouding

Deze regelaar bepaalt de verhouding tussen de hoogte en de breedte van het penseel. De waarden lopen van -20,00 tot 20,00 met de standaardwaarde ingesteld op 0,00. Een negatieve waarde van 0,00 tot -20 vermindert de hoogte van het penseel, terwijl een positieve waarde tussen 0,00 en 20,00 een vermindering van de breedte van het penseel aangeeft.

Hoek

Met deze optie draait u het penseel om het middelpunt. Dit werkt alleen als het penseel niet rond is.

Tussenruimte

Met deze optie stelt u de afstand tussen de penseelafdrukken in een lijn in.

Afbeelding 14.30. Tussenruimte instelling

Tussenruimte instelling

Verschillende tussenruimte


Hardheid

Verandert de grootte van het harde midden van het penseel.

Afbeelding 14.31. Hardheid optie

Hardheid optie

Links: hardheid=50 Rechts: hardheid=100.


Kracht

Verandert de intensiteit van de penseelstreek.

Afbeelding 14.32. Kracht optie

Kracht optie

Kracht is 10%, 20%, 40%, 80%.


Enable dynamics

When you enable this option multiple dynamics related settings will appear below it. Brush dynamics let you map different brush parameters to several input dynamics. They are mostly used with graphic tablets, but some of them are also usable with a mouse.

U kunt meer lezen over dit gedrag in Penseelgedrag

When stroking paths and selections using a paint tool there is an option to select Emulate brush dynamics. That means that when you stroke, brush pressure and velocity are varying along the length of the stroke. Pressure starts with zero, ramps up to full pressure and then ramps down again to no pressure. Velocity starts from zero and ramps up to full speed by the end of the stroke.

Uitvloeiingsopties

Deze opties worden beschreven in Uitvloeiingsopties

Spikkeleffect Gebruiken

U kent de afstand in penseelstreken: lijnen worden gemaakt van opeenvolgende penseelafdrukken die, wanneer ze heel dichtbij zijn, een doorlopende lijn lijken te trekken. Hier worden in plaats daarvan de penseelmarkeringen verspreid over een grotere afstand die u kunt instellen met de schuifregelaar Hoeveelheid.

Afbeelding 14.33. Spikkeleffect voorbeeld

“Spikkeleffect” voorbeeld

Van boven naar beneden: zonder Spikkeleffect, hoeveelheid = 1, hoeveelheid = 4.


Het spikkeleffect is ook beschikbaar bij het ontwerpen van uw eigen penseel, waar u het aan het gedrag ven een penseel kan verbinden.

Vloeiende lijnen

Deze optie heeft geen invloed op de weergave van de penseelstreek, maar op de vormvan de lijnen. Hij vermindert trillen van de lijn die u tekent. Het maakt tekenen met een muis gemakkelijker.

Als u deze optie inschakelt, ziet u twee schuifbalken, voor Kwaliteit en Zwaarte. U kunt de standaardwaarden wijzigen om het effect naar wens aan te passen.

Een grotere zwaarte verstevigt de penseelstreek.

Tabel 14.2. Smooth Stroke example trying to draw with the mouse

Smooth Stroke setting

Straight line

Sine curve

 
Unchecked
 
Default
 
Maximum
 

Lock brush to view

Als u werkt aan een afbeelding die groter is (in pixels) dan uw scherm, moet u veel in- en uitzoomen. Deze optie maakt een natuurlijke "iteratieve verfijning" mogelijk zonder dat u de penseelgrootte steeds moet wijzigen terwijl u tussen de grote lijnen en de detaillering gaat.

Als u de penseelgrootte instelt ten opzichte van het canvas (optie uitgeschakeld), wordt het penseel ook ingezoomd en groter weergegeven bij inzoomen. Hebt u een penseel met een straal van 300 pixels en u zoomt in van 12% tot 100%, dan wordt het penseel half zo groot als het scherm. Vaak wilt u dan een kleiner penseel gebruiken.

Als u de penseelgrootte instelt ten opzichte van het scherm (optie aangevinkt), dan blijft de grootte van het penseel op het scherm gelijk, maar wordt de lijn op de afbeelding kleiner en kunt u dus aan kleine details werken.

Afbeelding 14.34. Lock brush to view example

“Lock brush to view” example

An image displayed at 50% zoom so the whole image is visible. The Lock brush to view option is not checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox.

“Lock brush to view” example

Part of the image at 200% zoom. The Lock brush to view option is not checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox. We paint with the pencil and the brush stroke of the selected pepper brush is displayed as 200 pixels high due to the zoom.

“Lock brush to view” example

Part of the image at 200% zoom. The Lock brush to view option is checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox. We paint with the pencil and the brush stroke of the selected pepper brush is displayed as 100 pixels high due to the setting.


"Penseelgrootte vergrendelen" kan ook worden gebruikt om het penseel te vergrendelen om rotatie te bekijken:

Afbeelding 14.35. Lock brush to view rotation example

“Lock brush to view” rotation example

The Lock brush to view option is checked and we rotate the view 15° clockwise. The brush stroke rotates with the view.

“Lock brush to view” rotation example

The Lock brush to view option is not checked and we rotate the view 15° clockwise. The brush stroke does not rotate with the view.


Oplopend

Verhoogt het effect stapsgewijs terwijl u muist.

Het selectievakje Oplopend lijkt anders te werken dan velen verwachten. Als deze uit staat (de standaardwaarde), wordt het maximale effect van een enkele lijn bepaald door de dekking die is ingesteld in de schuifregelaar dekking. Als de dekking is ingesteld op minder dan 100, zal het verplaatsen van het penseel over dezelfde plek de dekking alleen verhogen als het penseel in de tussentijd is losgelaten. Overschilderen met dezelfde lijn heeft geen effect. Als Oplopend ingeschakeld is dan tekent het penseel steeds met de ingestelde dekking als u een punt meer dan eens beschildert. Deze optie is beschikbaar voor alle verfgereedschappen, behalve voor gereedschappen met een schuifregelaar voor Ratio wat automatisch een Oplopend effect impliceert. Zie ook Paragraaf 2, “Laag Modus”.

Expand Layers

When enabled, this automatically enlarges the layer when painting outside the borders of the layer. If it is enabled, several additional settings appear below it.

Note that this doesn't allow you to extend a layer beyond the size of the image canvas. To change the size of the canvas see Canvas Size.

Amount

The amount of pixels to add in the direction you are painting.

Fill with

Here you can select how the new expanded area of the layer is filled. These are the same choices as in the New Layer Dialog.

Fill Layer Mask With

If the layer you are painting on has a layer mask, that mask will also be extended. This option gives you a choice how to fill the new area of the layer mask. You have a choice between White (full opacity) and Black (full transparency).

3.1.3. Voorbeelden van verfmodus

In de volgende voorbeelden worden enkele verfmodi van GIMPgedemonstreerd:

Oplossen

Afbeelding 14.36. Voorbeeld van Modus Oplossen

Voorbeeld van Modus Oplossen

Twee penseelstreken gemaakt met de Verfspuit, met dezelfde vage cirkelvormige borstel. Links: Normale modus. Rechts: Modus Oplossen.


Voor elk verfgereedschap met dekking van minder dan 100% tekent deze modus geen transparantie, maar bepaalt het de kans op het aanbrengen van verf. Dit geeft patronen van stippen aan verfstreken of vulling.

Afbeelding 14.37. Tekenen in de modus Oplossen

Tekenen in de modus Oplossen

Deze afbeelding heeft alleen een achtergrondlaag en geen Alfa-kanaal. De achtergrondkleur is hemelsblauw. Drie slagen met potlood en verschillende dekkingsgraden: 100%, 50%, 25%. De voorgrondkleurpixels worden verspreid over de penseelstreek.


Achter

Afbeelding 14.38. Voorbeeld van de laagmodus Achter

Voorbeeld van de laagmodus “Achter”

Wilber op een blauwe achtergrondlaag

Voorbeeld van de laagmodus “Achter”

Layers Dialog

Voorbeeld van de laagmodus “Achter”

Gevuld met patroon


Deze modus past verf alleen toe op transparante gebieden van de laag: hoe lager de dekking, hoe meer verf wordt aangebracht. Het schilderen van ondoorzichtige gebieden heeft dus geen effect; het schilderen van transparante gebieden heeft hetzelfde effect als de normale modus. Het resultaat is altijd een toename van de dekking. Natuurlijk hebt u hiervoor een laag nodig met een alfakanaal.

In the above example image, Wilber is on the top layer, surrounded by transparency. The lower layer is solid light blue. The Bucket Fill Tool was used, with the Fill whole selection option checked and the entire layer was selected. A pattern was used to paint with the Bucket Fill tool.

Afbeelding 14.39. Schilderen in de modus Achter

Schilderen in de modus “Achter”

This image has two layers. The upper layer with two blue stripes is active. We paint three vertical brush strokes in red color with the pencil tool at 100%, 50%, 25% transparency (from left to right): only transparent or semi-transparent pixels of the layer are painted.


Kleur wissen

Afbeelding 14.40. Voorbeeld van de laagmodus Kleur wissen

Voorbeeld van de laagmodus “Kleur wissen”

Wilber op een blauwe achtergrondlaag

Voorbeeld van de laagmodus “Kleur wissen”

De witte voorgrondkleur gewist


Deze modus wist de voorgrondkleur en vervangt deze door gedeeltelijke transparantie. Het werkt als het filter Kleur naar alfa, toegepast op het gebied onder de penseelstreek. Merk op dat dit alleen werkt op lagen die een alfakanaal hebben, anders is deze modus identiek aan Normaal.

In het bovenstaande voorbeeld was de kleur van de Emmervulling wit, dus witte delen van Wilber werden gewist en de blauwe achtergrond wordt daar zichtbaar.

This image below has three horizontal stripes and has only one layer, the background layer. Background color is sky blue. We add three vertical brush strokes with the pencil tool:

  1. On the left, a vertical brush stroke with the exact color of the blue stripe: only this blue color is erased.

  2. In the middle, a vertical brush stroke with the exact color of the red area: only this red color is erased, whatever its transparency. Erased areas are made transparent.

  3. On the right, a vertical brush stroke with the sky blue color of the layer background: only this color is erased.

Afbeelding 14.41. Schilderen in de modus Kleur wissen

Schilderen in de modus “Kleur wissen”

Vertical brush strokes painted in blue (on the left), in red (in the middle), in the background color (on the right).


3.1.4. Meer informatie

Gevorderde gebruikers zijn mogelijk geïnteresseerd om te weten dat verftools daadwerkelijk op subpixelniveau werken, om te voorkomen dat ze grillig uitziende resultaten opleveren. Een gevolg hiervan is dat zelfs als u met een penseel met harde rand werkt, zoals een van de cirkel-penselen, pixels aan de rand van de penseelstreek slechts gedeeltelijk worden beïnvloed. Als u alles-of-niets-effecten moet hebben (wat nodig kan zijn voor het verkrijgen van een goede selectie, of voor knippen en plakken, of voor het bedienen van pixel-voor-pixel op een hoog zoomniveau), gebruik dan het gereedschap Potlood, dat alle penselen perfect hard maakt en anti-aliasing van subpixel uitschakelt.