3.16. Smeren

Afbeelding 14.102. Het gereedschap Smeren

Het gereedschap Smeren

The Smudge tool evokes finger painting. It works in two ways:

3.16.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the image-menu: ToolsPaint ToolsSmudge.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the S keyboard shortcut.

3.16.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Shift

Met de Shift-toets wordt het gereedschap Smeren in de rechte lijnmodus gezet. Als u Shift vasthoudt terwijl u op de linkerknop van de muis klikt, smeert hij in een rechte lijn. Opeenvolgende klikken blijven vegen in rechte lijnen aansluitend aan de vorige.

Afbeelding 14.103. Het gereedschap Smeren

Het gereedschap Smeren

Shift klik en sleep om een lijn te trekken


Ctrl

Met Ctrl samen met Shiftkunt u de hoek tussen twee opeenvolgende lijnen beperken tot stappen van 15°.

3.16.3. Opties

Afbeelding 14.104. Smeren opties

Smeren opties

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Kracht; Gedrag; Opties; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen

Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.

Harde rand: deze optie geeft een scherpe begrenzing van het bewerkte gebied.

Ratio

Deze optie kan "Smeerlengte" worden genoemd, omdat het de lengte van het smeereffect in een streek instelt.

Afbeelding 14.105. Ratio voorbeeld

Ratio voorbeeld

1: Ratio=20 2: Ratio=60 3: Ratio=90


Geen gumeffect

Het smeren kan de alfa-waarde van sommige pixels verminderen; de dekking wordt niet verminderd als deze optie is ingeschakeld en pixels dus niet worden gewist. Dit is nuttig om een gat tussen twee kleurgebieden op te vullen.

Afbeelding 14.106. An example of "No erasing"

An example of "No erasing"

Without "No erasing effect"

An example of "No erasing"

With "No erasing effect"


Vloed

We zagen al het gedrag van de optie Vloed wanneer deze is ingesteld op 0,00 (werkt als het oorspronkelijke gereedschap Smeren) en is ingesteld op meer dan 0,00 (gebruikt minder of meer van de voorgrondkleur voor smeren).

Here are comments and examples for the No erasing effect and Flow options from gimp-forum.net: