3.16. Μουτζούρα

Η εργαλείο μουτζούρας θυμίζει βαφή με δάκτυλο. Δουλεύει με δύο τρόπους:

3.16.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsSmudge.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου S.

3.16.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Μετατόπιση

Το πλήκτρο Shift τοποθετεί το εργαλείο μουτζούρας σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα μουτζουρώσει σε ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν το μουτζούρωμα σε ευθείες γραμμές που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

Σχήμα 14.83. Εργαλείο μουτζούρας

Εργαλείο μουτζούρας

Shift πάτημα και μεταφορά για τη δημιουργία γραμμής


Ctrl

Χρησιμοποιώντας Ctrl με Shift, μπορείτε να περιορίσετε τη γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών για αλλαγή σε βήματα των 15°.

3.16.3. Επιλογές

Σχήμα 14.84. Επιλογές μουτζουρώματος

Επιλογές μουτζουρώματος

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δύναμη; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου στην εστίαση

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει σκληρό περίγραμμα στην μουτζουρωμένη περιοχή.

Ρυθμός

Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να ονομαστεί "μήκος μουτζουρώματος", επειδή ορίζει το μήκος της επίδρασης του μουτζουρώματος σε μια πινελιά.

Σχήμα 14.85. Παράδειγμα αναλογίας

Παράδειγμα αναλογίας

1: Αναλογία=20 2: Αναλογία=60 3: Αναλογία=90


Χωρίς εφέ σβησίματος

Το μουτζούρωμα μπορεί να μειώσει το άλφα κάποιων εικονοστοιχείων· αυτό το άλφα δεν μειώνεται εάν σημειωθεί αυτή η επιλογή και έτσι δεν σβήνονται εικονοστοιχεία. Αυτό είναι χρήσιμο για γέμισμα κενού μεταξύ δύο περιοχών χρώματος.

Σχήμα 14.86. Παράδειγμα του "Χωρίς σβήσιμο"

Παράδειγμα του "Χωρίς σβήσιμο"

Χωρίς το "Χωρίς εφέ σβησίματος"

Παράδειγμα του "Χωρίς σβήσιμο"

Με το "Χωρίς εφέ σβησίματος"


Ροή

Είδαμε ήδη τη διαφορετική συμπεριφορά της επιλογής «Ροής» όταν ορίζεται σε 0,00 (δουλεύει όπως το αρχικό εργαλείο μουτζουρώματος) και όταν ορίζεται σε περισσότερο από 0,00 (χρησιμοποιεί το χρώμα του προσκηνίου για μουτζούρωμα).

Ακολουθούν σχόλια και παραδείγματα για το «Εφέ χωρίς σβήσιμο» και τις επιλογές «Ροή» από το gimp-forum.net: