3.16. Empastifa

Figura 14.102. Eina Empastifa

Eina Empastifa

The Smudge tool evokes finger painting. It works in two ways:

3.16.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • From the image-menu: ToolsPaint ToolsSmudge.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the S keyboard shortcut.

3.16.2. Tecles modificadores (per defecte)

Maj

La tecla Maj situa l'eina Empastifa en el mode línia recta. Prement Maj mentre es fa clic al Botó esquerre es taca en línia recta. Clics consecutius faran línies rectes que s'originen al final de l'última línia.

Figura 14.103. Eina Empastifa

Eina Empastifa

Feu clic a Maj i arrossegueu per a crear una línia


Ctrl

Prement Ctrl més Maj, podeu restringir l'angle entre dues línies seguides, varia en trams de 15°.

3.16.3. Opcions

Figura 14.104. Opcions d’Empastifa

Opcions d’Empastifa

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Força; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig del pinzell per a ampliar/reduir

Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.

Vora dura: aquesta opció dona un contorn dur a la zona empastifada.

Velocitat

Aquesta opció es pot anomenar «Longitud de la taca», ja que estableix l'efecte de l'eina en la longitud del traç.

Figura 14.105. Exemple de velocitat

Exemple de velocitat

1: Velocitat=20 2: Velocitat=60 3: Velocitat=90


Sense efectes d'esborrat

Si l'eina Empastifa fes disminuir l'alfa d'alguns píxels; aquest alfa no es reduirà si aquesta opció està marcada, de manera que els píxels no s'esborraran. Això és útil per a omplir un buit entre dues àrees de color.

Figura 14.106. An example of "No erasing"

An example of "No erasing"

Without "No erasing effect"

An example of "No erasing"

With "No erasing effect"


Flux

Ja vam veure el comportament diferent de l'opció «Flux» quan s'estableix a 0.00 (funciona com l'eina original Empastifa), i s'estableix en més de 0,00 (per a tacar, s'utilitza el color del primer pla).

Here are comments and examples for the «No erasing effect» and «Flow» options from gimp-forum.net: