3.16. Udtværing

Værktøjet Udtværing minder om fingermaling. Det fungerer på to måder:

3.16.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsSmudge.

  • Ved at klikke på værktøjsikonet i Værktøjskassen.

  • Ved at bruge tastaturgenvejen S.

3.16.2. Ændringstaster (standard)

Skift

Skift-tasten sætter Udtværing i lige linje-tilstand. Hvis du holder Skift nede, mens du klikker med musens Venstre knap, bliver der udtværet i en lige linje. Efterfølgende klik vil fortsætte udtværingen i lige linjer, der udgår fra slutningen af den sidste linje.

Figur 14.83. Værktøjet Udtværing

Værktøjet Udtværing

Skift-klik og træk for at lave en linje


Ctrl

Ved at bruge Ctrl med Skift kan du begrænse vinklen mellem to på hinanden følgende linjer til at variere i trin på 15°.

3.16.3. Indstillinger

Figur 14.84. Indstillinger for Udtværing

Indstillinger for Udtværing

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Uigennemsigtighed; Pensel; Størrelse; Højde-breddeforhold; Vinkel; Mellemrum; Hårdhed; Kraft; Dynamik; Dynamikindstillinger; Anvend støj; Bløde strøg; Lås pensel til visning

Se Fælles indstillinger for maleværktøjer for en beskrivelse af værktøjsindstillinger, der gælder for mange eller alle maleværktøjer.

Hård kant: Denne indstilling giver det udtværede område en hård kontur.

Hastighed

Denne indstilling kunne kaldes “Udtværingslængden”, da den indstiller længden af udtværingseffekten i et strøg.

Figur 14.85. Eksempel på hastighed

Eksempel på hastighed

1: Hastighed=20 2: Hastighed=60 3: Hastighed=90


Ingen slette-effekt

Hvorvidt udtværing mindsker nogle pixels' alfaværdi. Alfa mindskes ikke, hvis denne indstilling er markeret, og derfor slettes pixels ikke. Dette er nyttigt til at udfylde et hul mellem to farveområder.

Figur 14.86. Et eksempel på “Ingen sletning”

Et eksempel på “Ingen sletning”

Uden “Ingen slette-effekt”

Et eksempel på “Ingen sletning”

Med “Ingen slette-effekt”


Flow

Vi har allerede set, hvordan Flow opfører sig forskelligt, når den er indstillet til 0,00 (fungerer som det oprindelige Udtværingsværktøj) og indstillet til mere end 0,00 (bruger forgrundsfarven til udtværing).

Her er kommentarer og eksempler på indstillingerne Ingen slette-effekt og Flow fra gimp-forum.net: