4.8. Perspectief

Afbeelding 14.141. Perspectief gereedschap

Perspectief gereedschap

Het gereedschap Perspectief wordt gebruikt om het perspectief van de actieve laaginhoud, van een selectie-inhoud of van een pad te wijzigen. Wanneer u op de afbeelding klikt verschijnt een voorbeeld volgens het type dat u hebt geselecteerd, een rechthoekig kader of een raster rond de selectie (of rond de hele laag als er geen selectie is), met een handgreep op elk van de vier hoeken. Door deze handgrepen te verplaatsen door te klikken en te slepen, kunt u het perspectief wijzigen. Tegelijkertijd verschijnt er een informatievenster transformatie waarmee u de transformatie kunt valideren. In het midden van het element zit een handgreep om het element verplaatsen door te klikken en te slepen.

[Opmerking] Opmerking

Dit is eigenlijk geen perspectiefgereedschap omdat het geen perspectiefregels oplegt. Het is beter te omschrijven als een vervormingsgereedschap.

4.8.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsPerspective.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+P keyboard shortcut.

4.8.2. Opties

Afbeelding 14.142. Opties van het gereedschap Perspectief

Opties van het gereedschap “Perspectief”

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Transformeren; Interpolatie; Richting; Snijden; Afbeeldingsvoorbeeld tonen; Hulplijnen
[Opmerking] Opmerking

Deze opties worden beschreven in Algemene opties voor transformatiegereedschap.

Beperk handvatten (Shift)

Beperk verplaatsing van de perspectiefhandvatten tot de randen en de diagonaal.

Rondom centrum (Ctrl)

Transformeer rondom centrum.

4.8.3. Het dialoogvenster Hellen

Afbeelding 14.143. Het dialoogvenster Hellen

Het dialoogvenster Hellen

Matrix

The information window shows a mathematical representation of the perspective transformation. You can find more information about transformation matrices on Wikipedia.

Knop Opnieuw aanpassen

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.