5.2. Import File Formats

When opening a non-XCF image, some file formats have additional options that can be set to determine how GIMP will open the image. If that is the case, then a new dialog will open. This section will document the dialogs for all file formats that have such an import options dialog.

5.2.1. Import from PDF

Afbeelding 15.72. The PDF Import dialog

The PDF Import dialog

Als je een PDF bestand selecteert om te openen zal GIMP een extra keuzescherm tonen met specifieke opties voor dat type bestand.

Page selection

Je kan pagina's selecteren door een of meer paginanummers of reeksen te typen, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld 4-7,9 selecteert bladzijden 4, 5, 6, 7 en 9 van het document. Het standaardgedrag is alle pagina's te selecteren.

Open pages as

Kies je Afbeeldingen, dan zal GIMP elk van de geselecteerde bladzijden openen als een aparte afbeelding. Kies je Lagen dan zal GIMP één afbeelding maken met elke geselecteerde bladzijde in een eigen laag.

Load in reverse order

By default the first page is loaded first, meaning it will become the bottom layer. If you check this option, the first page will be loaded last and become the top-most layer.

Afbeeldingsgrootte

De grootte van de gecreëerde afbeelding wordt bepaald door de Breedte, Hoogte, en Resolutie instellingen. Een PDF document bevat informatie over zijn fysieke breedte en hoogte, dus de resolutie en het aantal beeldpunten in de breedte en de hoogte, zijn aan elkaar gekoppeld, en je hoeft maar een van de gegevens te kiezen.

Gebruik anti-aliassing

Vink dit vak je aan om anti-aliasing toe te passen op de tekst in de afbeelding.

Fill transparent areas with white

When checked, all transparent areas in PDF pages will be filled with white. When unchecked, transparent areas will stay transparent.

5.2.2. Importeren van PostScript

Afbeelding 15.73. The Postscript Import dialog

The Postscript Import dialog

Als je een PostScript bestand selecteert om te openen zal GIMP een extra keuzescherm tonen met specifieke opties voor dat type bestand.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document. Note: this is only visible if there is more than one page.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer. Note: this is only visible if there is more than one page.

Renderen

De grootte van de gecreëerde afbeelding wordt bepaald door de Breedte, Hoogte, en Resolutie instellingen. Een PostScript document bevat informatie over zijn fysieke breedte en hoogte, dus de resolutie en het aantal beeldpunten in de breedte en de hoogte, zijn aan elkaar gekoppeld, en je hoeft maar een van de gegevens te kiezen.

Coloring

Selecteer Z/W om de afbeelding te openen als geïndexeerd bestand met alleen de kleuren wit en zwart, Grijs voor een afbeelding in alle mogelijke tinten grijs, of Kleur voor een RGB afbeelding (zie Paragraaf 1, “Soorten afbeeldingen” voor volledige uitleg van deze weergave typen). Selecteer Automatisch om GIMP zelf te laten bepalen wat de meest passende vorm is bij de inhoud van de afbeelding.

Try Bounding Box

Als dit is aangevinkt zal GIMP de informatie over het begrenzingsvak in het PostScript bestand gebruiken om een zo klein mogelijke pagina te maken; dit komt erop neer dat ongebruikte lege randen van de afbeelding worden weggesneden. Niet alle PostScript bestanden hebben die begrenzingsvak informatie, dan wordt dit genegeerd.

Anti-aliasing

Je kan GIMP naar wens anti-aliasing apart voor tekst en voor afbeeldingen in het bestand laten toepassen. Zowel Zwak als Sterk anti-aliassen kan worden gebruikt: meestal werkt Sterk het mooist.