5.2. Importa formats de fitxer

Quan s'obre una imatge no XCF, alguns formats de fitxer tenen opcions addicionals que es poden configurar per a determinar com obrirà la imatge el GIMP. Si aquest és el cas, s'obrirà un nou diàleg. Aquesta secció documentarà els diàlegs per a tots els formats de fitxer que tinguin aquest diàleg d'opcions d'importació.

5.2.1. Importa des de PDF

Figura 15.72. El diàleg Importació de PDF

El diàleg Importació de PDF

Si seleccioneu un fitxer PDF per obrir-lo, el GIMP mostrarà un diàleg addicional amb opcions específiques per a aquest tipus de fitxer.

Selecció de la pàgina

Podeu seleccionar pàgines escrivint un o més números o franges de pàgina, separades per comes. Per exemple, 4-7,9 selecciona les pàgines 4, 5, 6, 7 i 9 del document. El valor per defecte selecciona totes les pàgines del document.

Obre les pàgines com a

Si s'estableix en Imatges, el GIMP obrirà cadascuna de les pàgines seleccionades com una imatge independent. Si s'estableix en Capes, el GIMP crearà una imatge amb cadascuna de les pàgines seleccionades en la seva pròpia capa.

Carrega en ordre invers

Per defecte, la primera pàgina es carrega primer, el que significa que es convertirà en la capa inferior. Si marqueu aquesta opció, la primera pàgina es carregarà l'última i es convertirà en la capa superior.

Mida de la imatge

La mida de la imatge creada està controlada pels paràmetres Amplada, Alçada i Resolució. Un document PDF conté informació sobre l'amplada i l'alçada en unitats de longitud física, de manera que té sentit establir l'amplada o l'alçada de la imatge en píxels o la seva resolució en píxels per unitat física de longitud: a mesura que definiu qualsevol d'aquests tres paràmetres, els altres dos s'ajustaran automàticament perquè coincideixin.

Utilitza l'antialiàsing

Marqueu aquesta casella per a aplicar l'antialiàsing al text de la imatge.

Omple de blanc les àrees transparents

Quan estigui marcat, totes les àrees transparents de les pàgines PDF s'ompliran de blanc. Quan no estigui marcat, les àrees transparents es mantindran transparents.

5.2.2. Importa des del PostScript

Figura 15.73. El diàleg Importació de Postscript

El diàleg Importació de Postscript

Si seleccioneu un fitxer PostScript per obrir-lo, el GIMP mostrarà un diàleg addicional amb opcions específiques per a aquest tipus de fitxer.

Selecció de la pàgina

Podeu seleccionar pàgines escrivint un o més números o franges de pàgina, separades per comes. Per exemple, 4-7,9 selecciona les pàgines 4, 5, 6, 7 i 9 del document. El valor per defecte selecciona totes les pàgines del document. Nota: això només és visible si hi ha més d'una pàgina.

Obre les pàgines com a

Si s'estableix en Imatges, el GIMP obrirà cadascuna de les pàgines seleccionades com una imatge independent. Si s'estableix en Capes, el GIMP crearà una imatge amb cadascuna de les pàgines seleccionades en la seva pròpia capa. Nota: això només és visible si hi ha més d'una pàgina.

Renderització

La mida de la imatge creada està controlada pels paràmetres Amplada, Alçada i Resolució. Un document PostScript conté informació sobre l'amplada i l'alçada en unitats de longitud física, de manera que té sentit establir l'amplada o l'alçada de la imatge en píxels o la seva resolució en píxels per unitat física de longitud: a mesura que definiu qualsevol d'aquests tres paràmetres, els altres dos s'ajustaran automàticament perquè coincideixin.

Coloració

Seleccioneu B/N perquè el GIMP creï la imatge com a imatge indexada 2 colors, Gris per a una imatge en escala de grisos o Color per a una imatge RGB (mireu Secció 1, «Tipus d'imatges» per a una explicació completa d'aquests diferents modes d'imatge). Si seleccioneu Automàtic, aleshores el GIMP intentarà determinar el mode més adequat a partir del contingut del fitxer.

Proveu la caixa envoltant

Si es marca aquesta opció, el GIMP utilitzarà la informació de l'envolupant del fitxer PostScript per determinar quanta pàgina cal utilitzar: efectivament, això equival a retallar espais en blanc de les vores de la imatge. És possible que un fitxer PostScript no contingui informació de l'envolupant, en aquest cas s'ignorarà aquesta opció.

Antialiàsing

Podeu triar que el GIMP apliqui l'antialiàsing en el text i en els gràfics separadament en la imatge importada. Es pot aplicar un antialiàsing Feble o Fort: normalment heu de seleccionar Fort.