7.7. Flett saman nedover

The Merge Down command merges the active layer with the layer just below it in the stack, taking into account the various properties of the active layer, such as its opacity and layer mode. The resulting merged layer will be in Normal mode, have opacity set to 100%, and will have an alpha channel even if the original layers didn't have one. If the layer below is not opaque, or if it is in some mode other than Normal, then this command will generally change the appearance of the image.

Den mest vanlege bruksmåten for Flett saman nedover er å oppretta eit ugjennomsiktig «basislag», som oftast einsfarga og i normalmodus, og bruka dette som underlag for eit «arbeidslag». Dette gjer det lettare å sjå kva du gjer på arbeidslaget, særleg om du arbeider med meir eller mindre gjennomsiktige område. Når arbeidet er utført, fletter du dei to laga saman. Resten av biletet vert uforandra.

7.7.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerMerge Down.