12.2. Legg til fasettkant

12.2.1. Oversyn

Figur 17.243. Eksempel på bruk av filteret «Legg til fasettkant»

Eksempel på bruk av filteret «Legg til fasettkant»

Originalbiletet. Det farga rektangelet er utvald

Eksempel på bruk av filteret «Legg til fasettkant»

Eksempel på bruk av filteret «Legg til fasettkant»


Dette filteret lagar ein fasettkant rundt eit utvald område i biletet ved hjelp av avbilding (sjå nedanfor). Dersom biletet ikkje inneheld eit utvald område, har filteret ingen verknad.

Figur 17.244. Eit anna eksempel på «Legg til fasettkant» med eit ruglekart

Eit anna eksempel på «Legg til fasettkant» med eit ruglekart

Originalbiletet

Eit anna eksempel på «Legg til fasettkant» med eit ruglekart

Ruglekart

Eit anna eksempel på «Legg til fasettkant» med eit ruglekart

Eksempel på bruk av filteret


12.2.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterDekorLegg fasettkant….

12.2.3. Innstillingar

Figur 17.245. Innstillingane for filteret «Legg til fasettkant»

Innstillingane for filteret «Legg til fasettkant»

Breidde

Du bestemmer her breidda på kanten. Største breidda er 30 pikslar.

Arbeid på kopi

Dersom du har merkt av for dette valet, vil filteret oppretta eit nytt vindauge med filteret brukt på ein kopi av biletet. Originalbiletet vere uforandra.

Behald humplaget

When checked, you will keep the generated bumpmap as a new, not visible layer (below the Layers dialog):