14.26. Lava

14.26.1. Oversyn

Figur 17.370. Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Filteret «Lava» brukt på eit utval


14.26.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersRenderLava….

14.26.3. Innstillingar

Figur 17.371. Innstillingane for filteret «Lava»

Innstillingane for filteret «Lava»

Frø

Beskriving manglar.

Storleik

Beskriving manglar.

Ujamning

Beskriving manglar.

Fargeovergang

Beskriving manglar.

Behald utvalet

Beskriving manglar.

Del laga

Beskriving manglar.

Bruk gjeldande fargeovergang

Beskriving manglar.