10. Fargeovergangar («Gradienter»)

Figur 7.23. Eksempel på fargeovergangar

Eksempel på fargeovergangar

Ovanfrå og ned: Forgrunn til bakgrunn (RGB); Full saturation spectrum CCW; Nauseating headache; Browns; Four bars


A gradient is a set of colors arranged in a linear order. The most basic use of gradients is by the Gradient tool, sometimes known as «gradient fill tool»: it works by filling the selection with colors from a gradient. You have many options to choose from for controlling the way the gradient colors are arranged within the selection. There are also other important ways to use gradients, including:

Å teikne med fargeovergang

Kvart av dei grunnleggjande GIMP-verktøya kan brukast saman med fargeovergangar. Dette kan mellom anna nyttast for å lage målingstrøk som skifter farge undervegs.

Filteret «fargelegg frå fargeovergang»

This filter is in the Colors menu, and allows you to «colorize» an image, using the color intensity of each point with the corresponding color from the active gradient (the intensity 0, very dark, is replaced by the color at most left end of the gradient, progressively until the intensity is 255, very light, replaced by the most right color of the gradient. See Del 8.39, «Fargelegg frå fargeovergang» for more information.

GIMP vert levert med mange ferdigdefinerte fargeovergangar. Du kan også lage nye, eller laste inn frå andre kjelder. (Søk på Internett etter «gradient»). Du har full tilgang til alle fargeovergangane frå Fargeovergangsdialogen, som er ein dialog du kan kalla fram når du treng han, eller du kan legge han inn som ei fane i ein annan dialog. Den gjeldande fargeovergangen, brukt i dei fleste fargeovergangsoperasjonane, vert vist i indikatorområdet i verktøykassa. Klikkar du på fargeovergangsbiletet, dukkar dialogen for fargeovergangane opp.

Many quickly examples of working with gradient (for more information see Gradient Tool):

Nokre nyttige opplysningar om GIMP sine fargeovergangar:

Fargeovergangane som følgjer med GIMP er lagra i systemmappa gradients. Dei fargeovergangane du lagar sjølv, vert automatisk lagra i mappa gradients i den personlege GIMP-katalogen din. Når du startar GIMP, vert alle fargeovergangsfilene, dvs. filer med filutvidinga .ggr), lasta inn automatisk. Du kan legge inn fleire katalogar eller mapper i søkevegen GIMP nyttar ved å gå inn på fanen for fargeovergangar på sidene for datamapper i brukarinnstillingane.

GIMP can also load gradient files in SVG format, used by many vector graphics programs. To make GIMP load an SVG gradient file, all you need to do is place it in the gradients folder of your personal GIMP directory, or any other folder in your gradient search path.

[Tips] Tips

Du kan finne mange interessante SVG-fargeovergangar på Internett (søk på «gradient»), spesielt i OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-GRADIENT]. Du kan ikkje sjå korleis desse filene ser ut med mindre du har ein nettlesar som støtter SVG-formatet, men du kan i alle tilfelle lasta dei ned.