10. Fargeovergangar («Gradienter»)

Figur 7.22. Nokre eksempel på fargeovergangar i GIMP.

Nokre eksempel på fargeovergangar i GIMP.

Gradients from top to bottom: FG to BG (RGB); Full Saturation Spectrum CCW; Nauseating Headache; Browns; Four Bars


Ein fargeovergang (også kalla «gradient») er eit sett med fargar arrangert i lineær rekkefølgje. Det enklaste eksemplet på denne bruken finn vi i fargeovergangsverktøyet. Dette verktøyet fyller eit utval med fargar frå ein fargeovergang på ein av dei mange måtane du har valet mellom. Dessutan finst det mange andre bruksområde for fargeovergangane, inkludert:

Å teikne med fargeovergang

Kvart av dei grunnleggjande GIMP-verktøya kan brukast saman med fargeovergangar. Dette kan mellom anna nyttast for å lage målingstrøk som skifter farge undervegs.

Filteret «fargelegg frå fargeovergang»

Med dette filteret, som du finn i fargemenyen, kan du «fargeleggje» eit bilete ved å byta ut fargane i biletet med fargane frå den gjeldande fargeovergangen. Dette vert gjort ved at mørke fargar (intensitet 0) i biletet vert bytt ut med fargane til venstre i fargeovergangen, medan dei lyse fargane (intensitet 255) vert bytte ut med fargane frå den høgre sida i overgangen. Du finn meir om dette i Del 8.39, «Fargelegg frå fargeovergang».

GIMP comes presupplied with a large number of gradients. You can also add new gradients that you create or download from other sources. You can access the full set of available gradients using the Gradients dialog, a dockable dialog that you can either activate when you need it, or keep around as a tab in a dock. The «current gradient», used in most gradient-related operations, is shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. Clicking on the gradient symbol in the Toolbox is an alternative way of bringing up the Gradients dialog.

Some quick examples of working with gradients (for more information see Gradient Tool) are:

Nokre nyttige opplysningar om GIMP sine fargeovergangar:

Fargeovergangane som følgjer med GIMP er lagra i systemmappa gradients. Dei fargeovergangane du lagar sjølv, vert automatisk lagra i mappa gradients i den personlege GIMP-katalogen din. Når du startar GIMP, vert alle fargeovergangsfilene, dvs. filer med filutvidinga .ggr), lasta inn automatisk. Du kan legge inn fleire katalogar eller mapper i søkevegen GIMP nyttar ved å gå inn på fanen for fargeovergangar på sidene for datamapper i brukarinnstillingane.

GIMP can also load gradient files in SVG format, used by many vector graphics programs. To make GIMP load an SVG gradient file, place it in the gradients folder of your personal GIMP directory, or any other folder in your gradient search path.

[Tips] Tips

You can find a large number of interesting SVG gradients on the web, in particular at OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-GRADIENT].