7.4. Consolă de erori

Consola de eroari oferă mai multe posibilități decât un singur mesaj GIMP. Acesta este un jurnal cu toate erorile care apar în timp ce GIMP se execută. Aveți posibilitatea să salvați tot acest jurnal sau doar o parte selectată.

7.4.1. Activarea dialogului

Acest dialog este un dialog andocabil; a se vedea secţiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsError Console;

  • din meniul Tab în orice dialog andocabil apăsând clic pe și selectând Adaugă tab Consolă de erori.

7.4.2. Dialog Consolă de erori

Fig. 15.119. Fereastră de dialog Consolă de erori

Fereastră de dialog „Consolă de erori”

Ștergere erori

Acest buton vă permite să ștergeți toate erorile din jurnal.

[Avertisment] Avertisment

Nu puteți anula această acțiune.

Salvare toate erorile

This button lets you save the error log to a file. A dialog window lets you choose the name and the destination directory of the error log file. See Secțiune 5.3, „Salvare fișier” for more information on saving files.

You can also select a part of the log (by click-and-dragging the mouse pointer or by using the Shift+arrow keys key combination) and save only this selected part by pressing the Shift key while pressing the button.

[Indicație] Indicație

Veți găsi, de asemenea, aceste buton în meniul tab-ul de dialog, făcând clic pe , sau în meniul contextual obținut prin clic dreapta pe fereastra de dialog.

7.4.3. The Error Console context menu

Fig. 15.120. Error Console context menu

„Error Console” context menu

Besides the functions mentioned above using the buttons, the context menu has the following additional actions. You can access the context menu by right clicking in the error console.

Select All

This command allows you to select all the messages in the log.

Highlight

This command allows you to change which kind of messages will highlight the error console. You can enable or disable the following three kinds of messages: Errors, Warnings, and Messages.