12. DODATEK: Kako uporabljati to dovoljenje pri svojih dokumentih

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the with...Texts. line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

Če imate nespremenljive odseke brez besedil za naslovnico ali neko drugo kombinacijo teh treh, spojite ti dve možnosti, da ustrezajo dejanskemu stanju.

Če vaš dokument vsebuje netrivialne primere programske kode, vam priporočamo, da ga te primere po lastnem izboru izdate vzporedno pod licenco prostega programja, kot je Splošno dovoljenje GNU (angl. GNU General Public License), da tako dovolite rabo te kode v prostem programju.