12. TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) ÅR DITT NAMN. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

Om du har oföränderliga avsnitt, framsidestexter och baksidestexter, ersätt raden with...Texts. med detta:

with the Invariant Sections being LISTA DERAS TITLAR, with the Front-Cover Texts being LISTA, and with the Back-Cover Texts being LISTA.

Om du har oföränderliga avsnitt utan omslagstexter, eller någon annan kombination av de tre, slå samman dessa två alternativ för att passa situationen.

Om ditt dokument innehåller icke-triviala exempel med programkod, så rekommenderar vi att du släpper dessa exempel parallellt under en, av dig vald, fri programvarulicens, som till exempel GNU General Public License, för att möjliggöra deras användning i fri programvara.