3. Ångra

Almost anything you do to an image in GIMP can be undone. You can undo the most recent action by choosing EditUndo from the main menu, but this is done so frequently that you really should memorize the keyboard shortcut, Ctrl+Z.

Undoing can itself be undone. After having undone an action, you can redo it by choosing EditRedo from the main menu, or use the keyboard shortcut, Ctrl+Y. It is often helpful to judge the effect of an action by repeatedly undoing and redoing it. This is usually very quick, and does not consume any extra resources or alter the undo history, so there is never any harm in it.

[Observera] Observera

Om du ångrar en eller flera åtgärder och sedan arbetar på bilden på något sätt förutom med Ångra och Gör om, så kommer det inte längre vara möjligt att göra om de åtgärderna: de är för alltid förlorade. Lösningen på detta, om det är ett problem för dig, är att duplicera bilden och sedan testa på kopian. (Testa INTE på originalet, för ångra/gör om-historiken kopieras inte då du duplicerar en bild.)

Om du kommer på dig själv med att ofta ångra och göra om många steg samtidigt kan det vara mer praktiskt att arbeta med dialogen Ångringshistorik, en dockningsbar dialog som visar dig en liten skiss av varje punkt i ångringshistoriken, vilket låter dig gå fram eller tillbaka till den punkten genom att klicka på den.

Ångra utförs per bild: ”Ångringshistoriken” är en av komponenterna i en bild. GIMP allokerar en viss mängd minne till varje bild i detta syfte. Du kan anpassa dina inställningar för att minska eller öka mängden med sidan Systemresurser i inställningsdialogen. Det finns två viktiga variabler: minsta antal ångringsnivåer, vilka GIMP kommer bibehålla oavsett hur mycket minne de förbrukar, och maximalt ångringsminne, efter vilket GIMP kommer börja ta bort de äldsta objekten från ångringshistoriken.

[Notera] Notera

Även om ångringshistoriken är en komponent av en bild så sparas den inte när du sparar bilden med GIMPs inbyggda XCF-format, vilket bevarar alla andra bildegenskaper. När bilden öppnas på nytt kommer den ha en tom ångringshistorik.

GIMPs implementation av Ångra är ganska sofistikerad. Många operationer kräver väldigt lite ångringsminne (t.ex. att ändra synligheten för ett lager), så du kan utföra långa sekvenser av dem innan de kastas från ångringshistoriken. Vissa operationer, som att ändra lagersynligheten, är komprimerade så att utförande av dem flera gånger i rad endast producerar en punkt i ångringshistoriken. Det finns dock andra operationer som kan förbruka mycket ångringsminne. De flesta filter implementeras av insticksmoduler så att GIMP-kärnan inte har något effektivt sätt att veta vad som ändrades. På så vis finns inget sätt att implementera Ångra förutom att memorera hela innehållet i det påverkade lagret före och efter operationen. Du kanske bara kan utföra några få sådana operationer innan de kastas från ångringshistoriken.

3.1. Saker som inte kan ångras

Most actions that alter an image can be undone. Actions that do not alter the image generally cannot be undone. Examples include saving the image to a file, duplicating the image, copying part of the image to the clipboard, etc. It also includes most actions that affect the image display without altering the underlying image data. The most important example is zooming. There are, however, exceptions: toggling Quick Mask on or off can be undone, even though it does not alter the image data.

Det finns några få viktiga åtgärder som ändrar en bild men inte kan ångras:

Stänga bilden

Ångringshistoriken är en komponent av bilden, så när bilden stängs och alla dess resurser frigörs så försvinner ångringshistoriken. På grund av detta ber GIMP dig alltid om bekräftelse om att du verkligen vill stänga bilden ifall några ändringar har gjorts på bilden sedan den senast sparades.

Återgå till ursprungsbild

Att återgå betyder att åter läsa in bilden från filen. GIMP implementerar faktiskt detta genom att stänga bilden och skapa en ny bild, så ångringshistoriken försvinner som en följd av detta. På grund av detta ber GIMP dig om bekräftelse om att du verkligen vill återgå till ursprungsbilden om den har rörts.

Delar av åtgärder

Vissa verktyg kräver att du utför en komplex serie manipulationer innan de utförs, men låter dig bara ångra hela åtgärden snarare än de individuella elementen. Exempelvis kräver Intelligent sax att du skapar en sluten bana genom att klicka på flera punkter i bilden, och sedan klickar inuti banan för att skapa en markering. Du kan inte ångra enskilda klick: att ångra efter du är klar tar dig hela vägen tillbaka till startpunkten. Som ett annat exempel kan du när du arbetar med textverktyget inte ångra individuella bokstäver, typsnittsändringar och så vidare: att ångra efter du är klar tar bort det nyskapade textlagret.

Filters, and other actions performed by plug-ins or scripts, can be undone just like actions implemented by the GIMP core, but this requires them to make correct use of GIMP's Undo functions. If the code is not correct, a plug-in can potentially corrupt the Undo History, so that not only the plug-in but also previous actions can no longer properly be undone. The plug-ins and scripts distributed with GIMP are all believed to be set up correctly, but obviously no guarantees can be given for plug-ins you obtain from other sources. Also, even if the code is correct, canceling a plug-in while it is running may corrupt the Undo History, so it is best to avoid this unless you have accidentally done something whose consequences are going to be very harmful.