3. Fortryd

Næsten alt, hvad du gør ved et billede i GIMP, kan fortrydes. Du kan fortryde den seneste handling ved at vælge RedigérFortryd i hovedmenuen, men dette gøres så ofte, at du virkelig bør huske tastaturgenvejen, Ctrl+Z.

Selv det at fortryde kan fortrydes. Når du har fortrudt en handling, kan du omgøre den ved at vælge RedigérOmgør i hovedmenuen, eller bruge tastaturgenvejen Ctrl+Y. Det er ofte nyttigt at bedømme effekten af en handling ved gentagne gange at fortryde og gentage den. Det er som regel meget hurtigt, og det bruger ikke ekstra ressourcer eller ændrer fortrydelseshistorikken, så det gør aldrig nogen skade.

[Pas på] Pas på

Hvis du fortryder en eller flere handlinger og derefter arbejder på billedet på anden måde end ved at bruge Fortryd eller Omgør, vil det ikke længere være muligt at omgøre disse handlinger: De er tabt for evigt. Løsningen på dette, hvis det er et problem for dig, er at duplikere billedet og derefter teste på kopien. (Test Ikke på det oprindelige billede, fordi fortryd/omgør-historikken ikke kopieres, når du duplikerer et billede).

Hvis du ofte fortryder og omgør mange trin ad gangen, kan det være mere praktisk at arbejde med dialogen Fortrydelseshistorik, en dokbar dialog, der viser dig en lille skitse af hvert punkt i Fortrydelseshistorikken, så du kan gå tilbage eller frem til det punkt ved at klikke.

Fortryd udføres på et billedspecifikt grundlag: “Fortrydelseshistorikken” er en af komponenterne i et billede. GIMP tildeler en vis mængde hukommelse til hvert billede til dette formål. Du kan tilpasse dine indstillinger for at øge eller mindske mængden på siden Systemressourcer i dialogen Indstillinger. Der er to vigtige variabler: det mindste antal fortrydelsesniveauer, som GIMP opretholder, uanset hvor meget hukommelse de bruger, og den maksimale fortrydelseshukommelse, hvorefter GIMP begynder at slette de ældste elementer fra fortrydelseshistorikken.

[Bemærk] Bemærk

Selvom Fortrydhistorikken er en komponent i et billede, gemmes den ikke, når du gemmer billedet ved hjælp af GIMPs eget XCF-format, som bevarer alle andre billedegenskaber. Når billedet åbnes igen, vil det have en tom fortrydelseshistorik.

GIMPs implementering af Fortryd er ret sofistikeret. Mange handlinger kræver meget lidt Fortrydelseshukommelse (f.eks. ændring af synligheden af et lag), så du kan udføre lange sekvenser af dem, før de falder ud af Fortrydelseshistorikken. Nogle handlinger, f.eks. ændring af lagsynlighed, komprimeres, så udførelse af dem flere gange i træk kun producerer et enkelt punkt i Fortrydelseshistorikken. Der er dog andre operationer, der kan forbruge meget fortrydelseshukommelse. De fleste filtre implementeres af udvidelsesmoduler, så GIMP-kernen har ingen effektiv måde at vide, hvad der er ændret. Som sådan er der ingen måde at implementere Fortryd undtagen ved at huske hele indholdet af det berørte lag før og efter operationen. Du kan muligvis kun udføre nogle få sådanne handlinger, før de falder ud af fortrydelseshistorikken.

3.1. Ting som ikke kan fortrydes

De fleste handlinger, der ændrer et billede, kan fortrydes. Handlinger, der ikke ændrer billedet, kan generelt ikke fortrydes. Eksempler inkluderer at gemme billedet i en fil, duplikere billedet, kopiere en del af billedet til udklipsholderen osv. Det omfatter også de fleste handlinger, der påvirker billedvisningen uden at ændre de underliggende billeddata. Det vigtigste eksempel er zoom. Der er dog undtagelser: at slå Ekspresmaske til eller fra kan fortrydes, selvom det ikke ændrer billeddataene.

Der er et par vigtige handlinger, der ændrer et billede, men som ikke kan fortrydes:

Lukke billedet

Fortrydelseshistorikken er en komponent i billedet, så når billedet er lukket, og alle dets ressourcer frigøres, er Fortrydelseshistorikken væk. På grund af dette, medmindre billedet ikke er blevet ændret siden sidste gang, det blev gemt, beder GIMP dig altid om at bekræfte, at du virkelig vil lukke billedet.

Genindlæse billedet

Genindlæsning betyder, at billedet indlæses igen fra filen. GIMP implementerer faktisk dette ved at lukke billedet og oprette et nyt billede, så fortrydelseshistorikken går tabt som følge heraf. På grund af dette, beder GIMP dig om at bekræfte, at du virkelig vil gendanne billedet, hvis det er blevet ændret.

Delvise handlinger

Nogle værktøjer kræver, at du udfører en kompleks række manipulationer, før de træder i kraft, men giver dig kun mulighed for at fortryde det hele i stedet for de enkelte dele. Den intelligente saks kræver f.eks., at du opretter en lukket kurve ved at klikke flere steder i billedet og derefter klikker inde i kurven for at oprette en markering. Du kan ikke fortryde de enkelte klik: Hvis du fortryder, når du er færdig, går du hele vejen tilbage til udgangspunktet. Et andet eksempel er, at når du arbejder med tekstværktøjet, kan du ikke fortryde individuelle bogstaver, skrifttypeændringer osv.: Hvis du fortryder, når du er færdig, fjernes det nyoprettede tekstlag.

Filtre og andre handlinger, der udføres af udvidelsesmoduler eller små programmer, kan fortrydes ligesom handlinger implementeret af GIMP-kernen, men dette kræver, at de gør korrekt brug af GIMPs Fortrydelsesfunktioner. Hvis koden ikke er korrekt, kan et udvidelsesmodul potentielt ødelægge fortrydelseshistorikken, så ikke kun udvidelsesmodulet, men også tidligere handlinger ikke længere kan fortrydes korrekt. De udvidelsesmoduler og små programmer, der distribueres med GIMP, menes alle at være konfigureret korrekt, men der kan naturligvis ikke gives nogen garantier for udvidelsesmoduler, du får fra andre kilder. Selvom koden er korrekt, kan annullering af et udvidelsesmodul, mens det kører, ødelægge fortrydelseshistorikken, så det er bedst at undgå dette, medmindre du ved et uheld har gjort noget, hvis konsekvenser vil være meget skadelige.