3. Ongedaan maken

Almost anything you do to an image in GIMP can be undone. You can undo the most recent action by choosing EditUndo from the main menu, but this is done so frequently that you really should memorize the keyboard shortcut, Ctrl+Z.

Undoing can itself be undone. After having undone an action, you can redo it by choosing EditRedo from the main menu, or use the keyboard shortcut, Ctrl+Y. It is often helpful to judge the effect of an action by repeatedly undoing and redoing it. This is usually very quick, and does not consume any extra resources or alter the undo history, so there is never any harm in it.

[Let op] Let op

Als u een of meerdere bewerkingen ongedaan maakt en daarna een nieuwe bewerking op de afbeelding uitvoert behalve Ongedaan maken of Opnieuw uitvoeren, is het daarna niet meer mogelijk om deze bewerkingen Opnieuw uit te voeren, ze zijn volledig gewist. Als dit een probleem oplevert kunt u dit oplossen door een kopie van de afbeelding te maken en de bewerking op de kopie uit te voeren. ( Niet op het origineel want de bewerkingsgeschiedenis die dit mogelijk maakt, wordt niet mee gekopieerd bij het dupliceren van de afbeelding.)

Als u vaak meerdere stappen ongedaan en opnieuw maakt, kunt u beter gebruik maken van het bewerkingsgeschiedenis dialoogvenster dat u in het dok met Lagen kunt vinden dan wel invoegen. Dit menu toont u een icoonsgewijze schets van elke bewerking in de geschiedenis en geeft u de kans om naar een specifiek punt te gaan door er op te klikken.

Het ongedaan maken is gekoppeld aan een afbeelding: De "Bewerkingsgeschiedenis" (of "Ongedaan maken") is een onderdeel van de specifieke afbeelding. GIMP maakt voor het bijhouden ervan voor iedere afbeelding een apart stuk geheugen vrij. Deze hoeveelheid geheugen kunt u, als u wilt, aanpassen op de Omgeving-pagina in het Voorkeuren dialoogvenster. U kunt hiertoe twee aparte waarden instellen: Het minimale aantal opgeslagen bewerkingen; aangegeven door Min aantal niveau's "Ongedaan maken", dat GIMP in ieder geval zal bewaren ongeacht de hoeveelheid gebruikt geheugen en de maximale ruimte die voor de bewerkingsgeschiedenis beschikbaar is met de optie Max. geheugenruimte "Ongedaan maken"; als de deze bovengrens bereikt wordt, zal GIMP de oudste bewerkingen in de geschiedenis wissen.

[Opmerking] Opmerking

De bewerkingsgeschiedenis is weliswaar uniek voor iedere geopende afbeelding, ze wordt echter niet opgeslagen als u deze afbeelding in de eigen xcf opmaak van GIMP opslaat. Dit formaat slaat wel alle andere eigenschappen van de afbeelding op. Als u de afbeelding dus weer opnieuw opent is dit met een lege bewerkingsgeschiedenis.

De bewerkingsgeschiedenis van GIMP is een behoorlijk complexe constructie. Het opslaan van veel bewerkingen kost niet veel geheugen (zoals het veranderen van de doorzichtigheid van een laag) dus u kunt veel van die bewerkingen uitvoeren voordat ze uit de geschiedenis gewist worden. Sommige bewerkingen worden samengevoegd; als u de doorzichtigheid een aantal malen direct achter elkaar verandert, wordt dit uiteindelijk slechts als een bewerking in de geschiedenis opgeslagen. Er zijn echter ook bewerkingen die veel ruimte in de geschiedenis innemen: De meeste filters zijn hier een goed voorbeeld van; omdat ze uit externe plug-ins bestaan weten de interne mechanismen van gimp niet wat ze veranderen en moeten alle resulterende veranderingen in de afbeelding opgeslagen worden. Er zijn dus maar een paar van deze bewerkingen mogelijk voordat de eersten uit de geschiedenis gewist worden.

3.1. Dingen die u niet ongedaan kunt maken

Most actions that alter an image can be undone. Actions that do not alter the image generally cannot be undone. Examples include saving the image to a file, duplicating the image, copying part of the image to the clipboard, etc. It also includes most actions that affect the image display without altering the underlying image data. The most important example is zooming. There are, however, exceptions: toggling Quick Mask on or off can be undone, even though it does not alter the image data.

Er zijn een paar ingrijpende acties die de afbeelding veranderen, maar die niet ongedaan gemaakt kunnen worden:

De afbeelding sluiten

De bewerkingsgeschiedenis is een onderdeel van de afbeelding, dus wanneer het bewerken van de afbeelding afgesloten wordt en alle systeembronnen weer vrijgemaakt worden, wordt deze bewerkingsgeschiedenis onherroepelijk gewist. Daarom vraagt GIMP altijd nog een keer of u de afbeelding werkelijk wilt sluiten. (U kunt dit uitzetten in de Omgeving -pagina van het voorkeuren dialoogvenster, maar dat wordt niet geadviseerd.)

Terughalen

Terughalen betekent dat de afbeelding opnieuw geladen wordt uit het bestand. GIMP sluit de afbeelding dan en laadt het bestand opnieuw waarbij de bewerkingsgeschiedenis verloren gaat. Als er dus onopgeslagen bewerkingen van de afbeelding zijn vraagt GIMP het u altijd nog een keer of u werkelijk de afbeelding wilt Terughalen.

Onderdelen van bewerkingen

Bij sommige gereedschappen moet u een ingewikkelde reeks stappen doen om de juiste bewerking uit te voeren. U kunt dan alleen de hele bewerking ongedaan maken en dus niet de afzonderlijke stappen. Een voorbeeld hiervan is de intelligente schaar waarmee u met meerdere muisklikken een gesloten pad vormt in de afbeelding om een selectie af te bakenen. U kunt de muisklikken niet afzonderlijk annuleren: Na het Ongedaan maken komt u weer op het beginpunt van de bewerking uit. Een ander voorbeeld is het Tekstgereedschap: u kunt niet afzonderlijke letters ongedaan maken; het maken van de hele tekstlaag wordt ongedaan gemaakt.

Filters, and other actions performed by plug-ins or scripts, can be undone just like actions implemented by the GIMP core, but this requires them to make correct use of GIMP's Undo functions. If the code is not correct, a plug-in can potentially corrupt the Undo History, so that not only the plug-in but also previous actions can no longer properly be undone. The plug-ins and scripts distributed with GIMP are all believed to be set up correctly, but obviously no guarantees can be given for plug-ins you obtain from other sources. Also, even if the code is correct, canceling a plug-in while it is running may corrupt the Undo History, so it is best to avoid this unless you have accidentally done something whose consequences are going to be very harmful.