4.4. Komprimera bilder

Figur 3.17. Exempelbild för att spara JPEG

Exempelbild för att spara JPEG

Om du har bilder som tar mycket utrymme på disk så kan du minska det utrymmet även utan att ändra bilddimensionerna. Den bästa bildkomprimeringen åstadkoms genom att använda JPG-formatet, men även om bilden redan är i detta format, så kan du vanligen ändå få den att ta mindre utrymme, då JPG-formatet har ett adaptivt komprimeringsschema som erbjuder besparingar vid olika nivåer av komprimering. Avvägningen är att ju mindre utrymme en bild tar, så går desto fler detaljer från den ursprungliga bilden förlorade. Du bör också vara medveten att upprepat sparande i JPG-formatet orsakar mer och mer bildförsämring.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the Export Image dialog.

Figur 3.18. Dialogrutan Exportera bild

Dialogrutan ”Exportera bild”

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if JPEG is disabled in the list of extensions, cancel and step through Avsnitt 4.7, ”Ändra läget”. Once you have done this, click Export. This opens the Export Image as JPEG dialog that contains the Quality control.

Dialogrutan Exportera bild som JPEG använder standardvärden som minskar minnesstorlek medan god visuell kvalitet bibehålls, detta är det säkraste och snabbaste att göra.

Figur 3.19. Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Quality: 90 (default); Size: 33.7 KiloBytes

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Quality: 75; Size: 20.1 KiloBytes


Reduce the image Quality to make the image even smaller. Reduced quality degrades the image, so be certain to check Show preview in image window to visually gauge the degradation. A Quality setting of 10 produces a very poor quality image that uses very little disk space. A quality of 75 produces a reasonable image using much less disk space, which will, in turn, load much faster on a web page. Although the image is somewhat degraded, it is acceptable for the intended purpose.

Slutligen är här en jämförelse av samma bild med varierande grad av komprimering:

Figur 3.20. Exempel för hög JPEG-komprimering

Exempel för hög JPEG-komprimering

Kvalitet: 10; Storlek: 3,4 kilobyte

Exempel för hög JPEG-komprimering

Kvalitet: 40; Storlek: 9,3 kilobyte


Figur 3.21. Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Kvalitet: 70; Storlek: 15,2 kilobyte

Exempel för måttlig JPEG-komprimering

Kvalitet: 100; Storlek: 72,6 kilobyte