4.5. Beskär en bild

Figur 3.22. Exempelbild för beskärning

Exempelbild för beskärning

Källbild

Exempelbild för beskärning

Bild efter beskärning


Det finns många skäl för att beskära en bild. Exempelvis för att anpassa en bild så den fyller en ram, ta bort en bit av bakgrunden för att framhäva motivet o.s.v. Det finns två metoder för att aktivera beskärningsverktyget. Klicka på knappen i verktygslådan, eller använd VerktygTransformeringsverktygBeskär i bildfönstret. Detta ändrar markören och låter dig klicka och dra en rektangulär form. Knappen i verktygslådan är det lättaste sättet att komma till alla verktygen.

Figur 3.23. Välj ett område att beskära

Välj ett område att beskära

Klicka på ett hörn av det önskade beskärningsområdet och dra musen för att skapa beskärningsrektangeln. Du behöver inte vara så precis då du kan ändra den exakta formen på rektangeln senare.

Figur 3.24. Dialogruta för beskärning

Dialogruta för beskärning
Dialogruta för beskärning

Efter att ha slutfört klicka-och-dra-rörelsen visas en rektangel med speciella regioner på ritytan. Då markören flyttas över de olika områdena i det markerade beskärningsområdet ändras markören. Du kan sedan dra rektangelns hörn eller kanter för att ändra dimensionerna för det markerade området. Som kan ses i figuren ovan visas dimensionerna och bildförhållandet i statusraden medan storleken på beskärningsområdet ändras. Dubbelklicka inuti rektangeln eller tryck Retur för att slutföra beskärningen. Se Avsnitt 4.4, ”Beskär” för mer information om beskärning i GIMP.

Om du vill beskära bilden med ett specifikt bildförhållande, såsom en kvadrat, säkerställ att verktygsalternativen är synliga (FönsterDockningsbara dialogerVerktygsalternativ). I den dockningsbara dialogen Verktygsalternativ, kryssa i bocken intill Fast och säkerställ att rullgardinsrutan intill den är inställd på Bildförhållande. Du kan nu skriva in det önskade bildförhållandet i textrutan nedan, exempelvis 1:1.

Du kan också ha kontroller för att ändra läget från liggande till stående. Efter att du ställt in bildförhållandet kan du dra i ett av hörnen för beskärningsrektangeln för att uppdatera den. Rektangeln ändras till det valda bildförhållandet, och när du drar den bör den behålla det bildförhållandet.