4.3. Ändra storleken på en bild för utskrift

Som diskuterats tidigare så har bildpunkter inte en fast storlek i den verkliga världen. När du vill skriva ut en bild på papper så behöver GIMP veta hur stor varje bildpunkt är. Vi använder en parameter som kallas upplösning för att ställa in förhållandet mellan bildpunkter och enheter i verkligheten såsom tum.

Som standard öppnas de flesta bilder med upplösningen satt till 72. Detta tal valdes av historiska orsaker då det var upplösningen för skärmar i det förflutna, och betyder att när de skrivs ut är varje bildpunkt 1/72 tum bred. När bilder som tagits med moderna digitalkameror skrivs ut så producerar detta väldigt stora men klumpiga bilder med synliga bildpunkter. Vad vi vill göra är att säga till GIMP att skriva ut med storleken vi vill, men inte ändra bildpunktsdata så att vi förlorar kvalitet.

To change the print size, select ImagePrint Size…. Select a size unit you are comfortable with, such as inches. Set one dimension, and let GIMP change the other one proportionally. Now examine the change in resolution. If the resolution is 300 pixels per Inch or more, the printed image's quality will be very high and pixels will not be noticeable. With a resolution of between 200 and 150 ppi, pixels will be somewhat noticeable, but the image will be fine as long as its not inspected too closely. Values lower than 100 are visibly coarse and should only be used for material that is seen from a distance, such as signs or large posters.

Figur 3.16. Dialogruta för att ställa in utskriftsstorlek

Dialogruta för att ställa in utskriftsstorlek