4.4. Συμπίεση εικόνων

Σχήμα 3.19. Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Εάν έχετε εικόνες που παίρνουν πολύ χώρο στο δίσκο, μπορείτε να μειώσετε αυτό το χώρο χωρίς να αλλάξετε τις διαστάσεις της εικόνας. Η άριστη συμπίεση εικόνας πετυχαίνεται χρησιμοποιώντας τον τύπο JPG, αλλά ακόμα κι αν η εικόνα είναι ήδη σε αυτό τον τύπο, μπορείτε συνήθως ακόμα να την κάνετε να καταλάβει λιγότερο χώρο, καθώς η μορφή JPG έχει ένα προσαρμοστικό σχήμα συμπίεσης που επιτρέπει την αποθήκευση σε ποικίλες στάθμες συμπίεσης. Ο συμβιβασμός είναι ότι όσο λιγότερο χώρο παίρνει μια εικόνα, τόσο περισσότερη λεπτομέρεια από την αρχική εικόνα χάνετε. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε μορφή JPG προκαλεί όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση της εικόνας.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the «Export Image» dialog.

Σχήμα 3.20. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if «JPEG» is disabled in the list of extensions, cancel and step through Τμήμα 4.7, «Αλλαγή κατάστασης». Once you have done this, click Export. This opens the «Export Image as JPEG» dialog that contains the Quality control.

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές που μειώνουν το μέγεθος ενώ διατηρούν καλή οπτική ποιότητα· αυτό γίνεται με πολλή ασφάλεια και ταχύτητα.

Σχήμα 3.21. Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Quality: 90 (default); Size: 33.7 KiloBytes

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Quality: 75; Size: 20.1 KiloBytes


Reduce the image Quality to make the image even smaller. Reduced quality degrades the image, so be certain to check «Show preview in image window» to visually gauge the degradation. A Quality setting of 10 produces a very poor quality image that uses very little disk space. A quality of 75 produces a reasonable image using much less disk space, which will, in turn, load much faster on a web page. Although the image is somewhat degraded, it is acceptable for the intended purpose.

Τελικά, εδώ είναι μια σύγκριση της ίδιας εικόνας με ποικιλία βαθμών συμπίεσης:

Σχήμα 3.22. Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 10· μέγεθος: 3,4 KiloBytes

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 40· μέγεθος: 9,3 KiloBytes


Σχήμα 3.23. Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 70· μέγεθος: 15,2 KiloBytes

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 100· μέγεθος: 72,6 KiloBytes