4.4. Συμπίεση εικόνων

Σχήμα 3.17. Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Παράδειγμα εικόνας για αποθήκευση JPEG

Εάν έχετε εικόνες που παίρνουν πολύ χώρο στο δίσκο, μπορείτε να μειώσετε αυτό το χώρο χωρίς να αλλάξετε τις διαστάσεις της εικόνας. Η άριστη συμπίεση εικόνας πετυχαίνεται χρησιμοποιώντας τον τύπο JPG, αλλά ακόμα κι αν η εικόνα είναι ήδη σε αυτό τον τύπο, μπορείτε συνήθως ακόμα να την κάνετε να καταλάβει λιγότερο χώρο, καθώς η μορφή JPG έχει ένα προσαρμοστικό σχήμα συμπίεσης που επιτρέπει την αποθήκευση σε ποικίλες στάθμες συμπίεσης. Ο συμβιβασμός είναι ότι όσο λιγότερο χώρο παίρνει μια εικόνα, τόσο περισσότερη λεπτομέρεια από την αρχική εικόνα χάνετε. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε μορφή JPG προκαλεί όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση της εικόνας.

Οι εικόνες φορτώνονται και αποθηκεύονται ως αρχεία .XCF. Η εικόνα σας JPG έχει φορτωθεί ως XCF. Το GIMP σάς προσφέρει την Αντικατάσταση του image-name.jpg, ή ΑρχείοΕξαγωγή ως για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου «Εξαγωγή εικόνας».

Σχήμα 3.18. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας»

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default .png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, marked with red in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if «JPEG» is disabled in the list of extensions, cancel and step through Τμήμα 4.7, «Αλλαγή κατάστασης». Once you have done this, click Export. This opens the «Export Image as JPEG» dialog that contains the Quality control.

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως JPEG» χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές που μειώνουν το μέγεθος ενώ διατηρούν καλή οπτική ποιότητα· αυτό γίνεται με πολλή ασφάλεια και ταχύτητα.

Σχήμα 3.19. Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 90 (προεπιλογή). Μέγεθος: 33,7 KiloBytes

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 75. Μέγεθος: 20,1 KiloBytes


Μειώστε την Ποιότητα της εικόνας για να κάνετε την εικόνα ακόμα μικρότερη. Μειωμένη ποιότητα υποβαθμίζει την εικόνα, έτσι να βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε «Προβολή προεπισκόπησης σε παράθυρο εικόνας» για οπτική εκτίμηση της υποβάθμισης. Μια ρύθμιση Ποιότητας του 10 παράγει μια πολύ φτωχή ποιότητα εικόνας που χρησιμοποιεί πολύ λίγο χώρο δίσκου. Μια ποιότητα του 75 παράγει μια λογική εικόνα χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο χώρο δίσκου, που θα φορτωθεί, με τη σειρά του, πολύ γρηγορότερα σε μια ιστοσελίδα. Αν και η εικόνα είναι κάπως υποβαθμισμένη, είναι αποδεκτή για τον προοριζόμενο σκοπό.

Τελικά, εδώ είναι μια σύγκριση της ίδιας εικόνας με ποικιλία βαθμών συμπίεσης:

Σχήμα 3.20. Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 10· μέγεθος: 3,4 KiloBytes

Παράδειγμα για υψηλή συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 40· μέγεθος: 9,3 KiloBytes


Σχήμα 3.21. Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 70· μέγεθος: 15,2 KiloBytes

Παράδειγμα για μέτρια συμπίεση JPEG

Ποιότητα: 100· μέγεθος: 72,6 KiloBytes