4.2. Ändra storleken på en bild för skärmen

Du har en enorm bild, möjligen från en digitalkamera, och vill ändra storlek på den så att den ser bra ut på en webbsida, ett nätforum eller i ett e-postmeddelande.

The first thing that you might notice after opening the image, is that GIMP opens the image at a logical size for viewing. If your image is very large, like the sample image, GIMP sets the zoom so that it displays nicely on the screen. The zoom level is shown in the status bar at the bottom of the image window. This does not change the actual image.

The other thing to look at in the title bar is the mode. If the mode shows as RGB in the title bar, you are fine. If the mode says Indexed or Grayscale, read the Avsnitt 4.7, ”Ändra läget”.

Select ImageScale Image…. You can right click on the image to open the menu, or use the menu along the top of the Image window.

Figur 3.17. Dialogruta för bildskalning i bildpunkter

Dialogruta för bildskalning i bildpunkter

Storleksenheten för att visa en bild på en skärm är bildpunkt. Du kan se att dialogrutan har två delar: en för bredd och höjd, och en annan för upplösning. Upplösning tillämpas endast på utskrift och har ingen effekt på bildens storlek då den visas på en bildskärm eller mobil enhet. Orsaken är att olika enheter har olika bildpunktsstorlekar, och därmed kan en bild som visas på en enhet (exempelvis en smarttelefon) med en viss fysisk storlek visas med en helt annan storlek på andra enheter (exempelvis en LCD-projektor). För syftet att visa en bild på en skärm kan du ignorera upplösningsparametern. Använd av samma orsak inte någon annan storleksenhet än bildpunkt i fälten för höjd/bredd.

If you know the desired width, enter it in the dialog at the top where it says Width. This is shown in the figure above. If you don't have such a number in mind, choose an appropriate width for the desired use. Common screen sizes range between 600 pixels for simpler phones and 1920 pixels for an HD screen.

När du ändrar en av bildens dimensioner så ändrar GIMP den andra dimensionen proportionellt. För att ändra den andra dimensionen, se Avsnitt 4.5, ”Beskär en bild”. Tänk på att när du ändrar de två dimensionerna godtyckligt så kan bilden bli utsträckt eller ihoptryckt.