4.3. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση

Όπως συζητήθηκε πριν, τα εικονοστοιχεία δεν έχουν ένα καθορισμένο μέγεθος στον πραγματικό κόσμο. Όταν ορίζετε την εκτύπωση μιας εικόνας σε χαρτί, το GIMP χρειάζεται να ξέρει πόσο μεγάλο κάθε εικονοστοιχείο είναι. Χρησιμοποιούμε μια παράμετρο που λέγεται ανάλυση για να ορίσουμε την αναλογία μεταξύ εικονοστοιχείων και μονάδων πραγματικού κόσμου όπως ίντσες.

Από προεπιλογή, οι περισσότερες εικόνες ανοίγουν με την ανάλυση ορισμένη σε 72. Αυτός ο αριθμός επιλέχθηκε για ιστορικούς λόγους επειδή ήταν η ανάλυση των οθονών στο παρελθόν και σημαίνει ότι όταν εκτυπώνεται, κάθε εικονοστοιχείο έχει πλάτος 1/72 της ίντσας. Όταν εκτυπώνονται εικόνες που παίρνονται με σύγχρονες ψηφιακές κάμερες, αυτό παράγει πολύ μεγάλες αλλά κοντόχοντρες εικόνες με ορατά εικονοστοιχεία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πούμε στο GIMP να το τυπώσει με το μέγεθος που έχουμε κατά νου, αλλά χωρίς αλλαγή των δεδομένων εικονοστοιχείου για να μην χάσουμε σε ποιότητα.

To change the print size, select ImagePrint Size…. Select a size unit you are comfortable with, such as «inches». Set one dimension, and let GIMP change the other one proportionally. Now examine the change in resolution. If the resolution is 300 pixels per Inch or more, the printed image's quality will be very high and pixels will not be noticeable. With a resolution of between 200 and 150 ppi, pixels will be somewhat noticeable, but the image will be fine as long as its not inspected too closely. Values lower than 100 are visibly coarse and should only be used for material that is seen from a distance, such as signs or large posters.

Σχήμα 3.18. Διάλογος για ρύθμιση μεγέθους εκτύπωσης

Διάλογος για ρύθμιση μεγέθους εκτύπωσης