4.4. Pas alt

4.4.1. Resum

En el processament de so, un filtre de pas alt filtra freqüències altes per sobre d'un llindar. A les imatges digitals, la freqüència fa referència a canvis bruscos de brillantor o de color en píxels veïns. El filtre Pas alt filtra detalls essencials elevats i s'eliminen els degradats a escala més gran. Aquest resultat, combinat amb la imatge original i amb el mode fusió «Llum suau» o «Llum dura», s'utilitza per realçar les imatges.

4.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal FiltresMilloraPas alt....

4.4.3. Opcions

Figura 17.38. Opcions del filtre «Pas alt»

Opcions del filtre «Pas alt»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Desviació tipus

Si augmenta aquesta desviació estàndard baixa el llindar del filtre i es tenen en compte més detalls de la imatge per al tractament.

Contrast

Augmenta/Disminueix el contrast dels detalls tractats.

4.4.4. Utilitzant filtre Pas alt

Procediment 17.1. Perfilant

  1. Obriu la vostra imatge:

  2. Use the Duplicate layers:

    command to duplicate your image. This duplicate layer becomes the active layer.

  3. Obriu el filtre de Pas alt.

  4. Canvieu el mode a llum suau (proveu també amb llum forta).

  5. Configuració i visionat en el llenç