5.3. Diàleg d'estat dels dispositius

Figura 15.80. El diàleg d'«Estat dels dispositius»

El diàleg d'«Estat dels dispositius»

Aquesta finestra reuneix les opcions actuals de la Caixa d'eines per a cadascun dels vostres dispositius d'entrada: el ratolí (anomenat «Core pointer») o la tauleta, si en teniu una. Aquestes opcions estan representades per icones: colors del primer pla i del fons, pinzell, patró i degradat. Excepte pels colors, fent clic a una icona s'obre la finestra que us permet seleccionar una altra opció; la caixa d'eines s'actualitzarà quan es canviï. Podeu arrossegar i amollar elements en aquest diàleg.

El botó «Desa l'estat del dispositiu» en la part inferior de la finestra, sembla tenir la mateixa funció que l'opció «Desa l'estat del dispositiu ara» en la secció de dispositius d'entrada de les preferències.

5.3.1. Activeu el diàleg

El diàleg d'estat del dispositiu és acoblable; consulteu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir ajuda sobre el seu ús. Es pot activar de dues maneres:

  • Des d'un menú d'imatge: WindowsDiàlegs acoblablesEstat del dispositiu.

  • Des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg: afegir un acoblatEstat del dispositiu