7.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής

Σχήμα 15.118. Ο διάλογος «Κατάσταση συσκευής»

Ο διάλογος «Κατάσταση συσκευής»

Αυτό το παράθυρο μαζεύει μαζί τις τρέχουσες επιλογές της εργαλειοθήκης, για καθεμιά από της συσκευές σας εισόδου: το ποντίκι (που ονομάζεται «δείκτης πυρήνα») ή την πινακίδα, εάν έχετε κάποια. Αυτές οι επιλογές αντιπροσωπεύονται από εικονίδια: χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου, πινέλο μοτίβο και διαβάθμιση. Εκτός από τα χρώματα, με κλικ σε εικονίδιο ανοίγει το παράθυρο που επιτρέπει μια άλλη επιλογή· η εργαλειοθήκη θα ενημερωθεί όταν αλλάζει. Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία σε αυτό το διάλογο.

The Save device status button at the bottom of the window performs the same action as the Save Input Device Settings Now button in the Input Devices section of the preferences.

7.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDevice Status.

  • Από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε διάλογο: Προσθήκη προσάρτησηςΚατάσταση συσκευής