7.3. Dialog for utstyrstatus

Figur 15.118. Dialogen for utstyrstatus

Dialogen for utstyrstatus

Dette vindauget viser eit samla oversyn over dei gjeldande innstillingane i verktøykassa for kvar av inn-einingane du har kopla til maskinen. Dette kan vere datamusa, som i vindauget er kalla «Core pointer», eller anna utstyr du måtte ha tilgjengeleg. Verktøyinnstillingane er representerte med vanlege symbol for forgrunns- og bakgrunnsfarge, pensel, mønsterelement og fargeovergang. Utanom for fargane, vil eit klikk på symbola opna eit vindauge der du kan forandra innstillingane. Verktøykassa vert oppdatert for å vise forandringa. Du kan dra og sleppe einingar i denne dialogen.

The Save device status button at the bottom of the window performs the same action as the Save Input Device Settings Now button in the Input Devices section of the preferences.

7.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDevice Status.

  • From the Tab menu in any dialog: Add a DockDevice Status