8.22. Mesclador de canals

8.22.1. Resum

Figura 16.170. Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Imatge original

Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Aplicació del «Mesclador de canals»


Aquesta ordre combina els valors dels canals RGB. Funciona amb imatges amb o sense canal alfa.

8.22.2. Activa l'ordre

Podeu trobar aquesta ordre en el menú principal ColorsComponentsMesclador de canals.

8.22.3. Opcions

Figura 16.171. Opcions de l'ordre «Mesclador de canals»

Opcions de l'ordre «Mesclador de canals»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Canal vermell, canal verd, canal blau

Aquests tres lliscadors estableixen la contribució dels canals d'entrada vermell, verd o blau al canal de sortida. Els lliscadors van de -2 a 2. Representen el factor de multiplicació del canal d'entrada que s'atribuirà al canal de sortida.

Conserva la lluminositat

La barreja pot donar una imatge amb alguns colors massa clars. Aquesta opció redueix la lluminositat dels canals de color alhora que manté una bona relació visual entre ells. Per tant, podeu canviar el pes relatiu dels colors sense canviar la lluminositat total.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.22.4. Com funciona el mesclador de canals?

Cadascun dels canals de sortida es basa en els valors que heu establert per als tres canals d'entrada RGB. Per defecte, cada canal de sortida es basa al 100% en el canal d'entrada corresponent. Aquest és el que s'estableix a 1,0 i els altres a 0,0. Podeu canviar cadascun dels controls lliscadors de -2 a +2.

Els tres lliscadors d'entrada RGB donen un percentatge a cada canal. Per cada píxel de la imatge, la suma dels valors calculats per cada canal a partir d'aquests percentatges es donarà al canal de sortida. Heus ací un exemple:

Figura 16.172. La imatge original i els seus canals

La imatge original i els seus canals

Es mostren els valors RGB dels píxels en quadrats vermell, verd, blau i gris. El rectangle negre és especial, perquè el negre (0;0;0) no li afecta l’ordre (0 multiplicat per qualsevol percentatge sempre dona 0). El resultat no pot excedir de 255 ni ser negatiu.


Figura 16.173. El canal de sortida és vermell. Canal verd + 50

El canal de sortida és vermell. Canal verd + 50

En el quadrat vermell, els valors dels píxels són 230;10;10. Els valors relatius són 1;0,5; 0. El resultat del càlcul és 230*1 + 10*0,5 + 10*0 =235. El mateix raonament és vàlid per al verd i els quadrats blaus.

En el quadrat gris, que conté el color vermell, el resultat del càlcul és superior a 255. Està limitat a 255. Un valor negatiu seria 0.


Figura 16.174. El canal de sortida és de color vermell. Canal Verd +50%. L'opció conservar la lluminositat està marcada.

El canal de sortida és de color vermell. Canal Verd +50%. L'opció conservar la lluminositat està marcada.

Els valors atribuïts al canal de sortida vermell són més baixos, evitant una imatge massa brillant.