8.21. El submenú «Components»

Figura 16.169. El submenú «Components»

El submenú «Components»

El submenú Components conté operacions que funcionen amb components de color individuals on també podeu combinar o separar aquests components.

8.21.1. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú ColorsComponents.