14.7. Plasma

14.7.1. Visió general

Figura 17.327. Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Aplicació del filtre «Plasma»


Tots els colors produïts per Plasma estan completament saturats. De vegades els colors forts poden distreure. Obtindreu un millor resultat per a dessaturar la imatge amb ColorsDessatura.

14.7.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoisePlasma….

14.7.3. Opcions

Figura 17.328. Opcions del filtre «Plasma»

Opcions del filtre «Plasma»

Predefinits, «Tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Turbulència

Aquest paràmetre controla la complexitat del plasma. Els valors alts produeixen un aspecte més rugós del núvol, mentre que un valor inferior produirà un aspecte més suau com el fum o la boira. L'interval va de 0.1 a 7.0.

Llavor aleatòria

Aquesta opció controla l'aleatorietat. La casella Aleatori selecciona la llavor utilitzant el rellotge de l'ordinador. No hi ha cap altra raó per a utilitzar-ho tret que vulgueu repetir exactament el mateix patró aleatori en una altra ocasió.