14.18. Espiral

14.18.1. Visió general

Figura 17.359. Exemple d'aplicació del filtre Espiral

Exemple d'aplicació del filtre Espiral

Filtre «Espiral» aplicat


Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresComponPatróEspiral....

El filtre espiral us permet fer patrons en espiral amb dos colors diferents. A més d'escollir els colors, hi ha diversos paràmetres disponibles per controlar l'aspecte de l'espiral.

Els resultats no depenen de la imatge que vau obrir.

14.18.2. Opcions

Figura 17.360. Diàleg d'opcions del filtre «Espiral»

Diàleg d'opcions del filtre «Espiral»

Predefinits, «Tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Tipus

El tipus de patró en espiral pot ser Lineal, on l'espiral té el mateix gruix a tot arreu, o Logarítmic, on l'espiral comença petit al mig i es fa més gran com més s'acosta a la vora.

X, Y

El desplaçament inicial del patró espiral.

Radi

El radi de l'espiral controla la mida de les espirals.

Balanç

Equilibri de l'àrea entre els dos colors.

Rotació

L'angle de gir de l'espiral.

Direcció

El gir del remolí de l'espiral pot ser en sentit horari o en sentit antihorari.

Color 1, Color 2

Ací podeu establir els dos colors que formen l'espiral.

Controls al llenç

Si aquesta configuració està habilitada, que és la predeterminada, podreu controlar el Radi, el Balanç i el Gir amb els controls a la part superior de la imatge.