11.5. Mosaic de vidre

11.5.1. Panoràmica

Figura 17.205. La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

Imatge original

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar l'efecte mosaic de vidre.

Filtre «Mosaic de vidre» aplicat


Després d'aplicar aquest filtre, la capa o selecció activa es realitza a través d'una paret de totxos de vidre.

11.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersArtisticGlass Tile….

11.5.3. Opcions

Figura 17.206. Opcions del filtre «Mosaic de vidre»

Opcions del filtre «Mosaic de vidre»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Amplada de les tessel·les, Alçada de les tessel·les

Estableix l'amplada i la longitud de la tessel·la (10-50 píxels).

Per defecte, l'amplada i l'alçada s'enllacen, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Si voleu definir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic a la cadena per a desenllaçar-los.