11.5. Παράθεση γυαλιού

11.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.203. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή του εφέ παράθεση γυαλιού.

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή του εφέ παράθεση γυαλιού.

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή του εφέ παράθεση γυαλιού.

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Παράθεση γυαλιού»


Μετά την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, η ενεργή στρώση ή επιλογή αποδίδεται όπως μέσα από ένα τοίχο υαλότουβλου.

11.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticGlass Tile….

11.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.204. Επιλογές φίλτρου «Παράθεση γυαλιού»

Επιλογές φίλτρου «Παράθεση γυαλιού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πλάτος παράθεσης, Ύψος παράθεσης

Ορίζει το πλάτος και το μήκος (10-50 εικονοστοιχεία).

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, αυτό φαίνεται από σύμβολο της αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε το πλάτος και το ύψος ξεχωριστά, πατήστε σε αυτό το σύμβολο της αλυσίδας για να τα αποσυνδέσετε.