3. La màscara ràpida

Figura 7.9. Una imatge amb la màscara ràpida activada

Una imatge amb la màscara ràpida activada

Les eines de selecció habituals impliquen traçar el contorn que envolta una àrea d'interès, cosa que no funciona bé en algunes seleccions complexes. La màscara ràpida, no obstant això, us permet pintar una selecció en lloc de traçar-ne el contorn.

3.1. Visió general

Generalment, una selecció en el GIMP és representada per un «caminet de formiguetes» que recorren el contorn, però pot haver-hi més en una selecció que el que mostra el caminet de formiguetes: una selecció en el GIMP és, en realitat, un canal en escala de grisos complet, de la mida de la imatge, amb valors per a cada píxel que van des de 0 (no seleccionat) fins a 255 (completament seleccionat). El caminet de formiguetes es dibuixa al llarg del contorn dels píxels mig seleccionats; i el que mostra tant dins com fora del contorn és, en realitat, un tall a través de valors continus.

La Màscara ràpida és la manera en què el GIMP mostra tota l'estructura de la selecció. A més, la màscara ràpida proporciona l'habilitat d'interactuar amb la selecció de maneres noves i substancialment més potents. Feu clic en el petit botó que té un contorn discontinu de sota a l'esquerra de la finestra d'imatge per activar i desactivar la màscara ràpida. El botó canvia entre el mode Màscara ràpida i el caminet de formiguetes. També podeu usar SeleccionaActiva la Màscara ràpida, o Maj+Q per a alternar entre la màscara ràpida i el caminet de formiguetes.

En el mode Màscara ràpida, la selecció es mostra com una capa translúcida que cobreix la imatge, la transparència de la qual en cada píxel indica el grau en què el píxel està seleccionat. Per defecte, la màscara es mostra en vermell, però podeu canviar-ho si us resulta més convenient un altre color. Com menys seleccionat estigui un píxel, més tenyit es veurà per la màscara. Els píxels completament seleccionats es mostren nítids.

En el mode Màscara ràpida, moltes manipulacions de la imatge actuen sobre el canal de selecció en lloc de fer-ho sobre la imatge mateixa. Això inclou, en particular, les eines de pintura. En pintar amb blanc se seleccionen els píxels, i en pintar amb negre no se seleccionen. Podeu utilitzar qualsevol eina de pintura, així com l'eina Pot de pintura o l'eina Degradats, d'aquesta manera. Els usuaris avançats del GIMP saben que «pintar la selecció» és la manera més fàcil i més efectiva de manipular la imatge amb delicadesa.

[Suggeriment] Suggeriment

To save a QuickMask selection to a new channel; Make sure that there is a selection and that QuickMask mode is not active in the image window. Use SelectSave to Channel. to create a new channel in the channel dialog called «SelectionMask copy» (repeating this command creates «…copy#1», «…copy#2» and so on).

[Suggeriment] Suggeriment

En el mode Màscara ràpida, retallar i enganxar actuen sobre la selecció en lloc de fer-ho sobre la imatge. A vegades, aquest ús pot ser la manera més convenient de transferir una selecció d'una imatge a una altra.

Podeu aprendre més sobre les Màscares de selecció en la secció dedicada al diàleg de canals.