2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions

Les eines tenen opcions que podeu configurar. Cada eina de selecció us permet establir el mode de selecció. Els següents modes de selecció són:

Figura 7.8. Ampliació d'una selecció rectangular amb selecció lliure

Ampliació d'una selecció rectangular amb selecció lliure

La figura mostra una selecció rectangular existent. Seleccioneu Selecció lliure. Mentre premeu la tecla Maj, feu una selecció a mà alçada que inclogui la selecció existent. Deixeu anar el botó del ratolí i les àrees s'inclouen a la selecció.

[Nota] Nota

Per a corregir els defectes de la selecció amb més precisió, utilitzeu la Màscara ràpida.