2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions

Les eines tenen opcions que podeu configurar. Cada eina de selecció us permet establir el mode de selecció. Els següents modes de selecció són:

Figura 7.8. Enlarging a rectangular selection with Free Select

Enlarging a rectangular selection with Free Select

The figure shows an existing rectangular selection. Select Free Select. While pressing the Shift key, make a free hand selection that includes the existing selection. Release the mouse button and areas are included in the selection.

[Nota] Nota

Per a corregir els defectes de la selecció amb més precisió, utilitzeu la Màscara ràpida.