7.6. Fixa la capa

Si heu creat una selecció flotant, s'afegirà a la pila de capes una capa temporal, anomenada «capa flotant» o «selecció flotant». Mentre la capa flotant persisteixi, només podeu treballar-hi. Per treballar en la resta de la imatge, heu d'«ancorar» la capa flotant a l'antiga capa activa amb l'ordre Capa d'ancoratge. Si la imatge no conté una selecció flotant, aquesta entrada de menú està inhabilitada.

[Nota] Nota

Si hi ha una eina de selecció activa, la busca del ratolí es mostra amb una icona en forma d'àncora quan esteu fora de la selecció.

7.6.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú principal CapesFixa la capa,

  • o utilitzant la tecla de drecera Ctrl+H.

7.6.2. Formes alternatives de fixar una selecció flotant

Remeteu-vos a Secció 4.5.3, «Ancorar la selecció flotant»