3.21. Stroke Paths

The Stroke Paths… command strokes a path in the image. There are two ways you can stroke the path, either by using a paint tool, or without using one. There are various options which you can use to specify how this stroke should look.

[Nota] Nota

Aquesta ordre només està activada si hi ha un camí en la imatge.

3.21.1. Activació de l'ordre

 • You can access this command from the main menu through EditStroke Paths….

 • També podeu accedir-hi fent clic al botó amb el mateix nom al diàleg Camí.

3.21.2. Descripció de la finestra de diàleg

Figura 16.17. La finestra de diàleg «Tria l'estil de traçat»

La finestra de diàleg «Tria l'estil de traçat»

El quadre de diàleg Tria l'estil de traçat us permet triar entre pintar el camí amb les opcions que especifiqueu o pintar-lo amb una eina de pintura. Si pinteu el camí amb una eina de pintura, s'aplicaran les opcions actuals de l'eina de pintura.

Línia del traç

El traç es dibuixa amb el color de primer pla actual, establert a la caixa d'eines. Si feu clic al triangle que hi ha al costat de l'Estil de línia, el diàleg s'estén i podeu veure algunes opcions addicionals:

Amplada de la línia

Podeu establir l'amplada del traç amb el quadre de text. La unitat per defecte és el píxel, però podeu seleccionar-ne una altra amb el botó de la llista desplegable.

Color sòlid / Patró

Podeu triar entre pintar la línia amb un estil sòlid o amb un patró. En aquest cas, el sòlid i el patró són diferents del patró discontinu. Si seleccioneu una línia sòlida sense patró discontinu, pintareu una línia contínua en el color de primer pla establert a la caixa d'eines. Si seleccioneu una línia amb patró sense patró discontinu, el color i el patró també els determinaran el color de primer pla i el patró de la caixa d'eines. Així, si seleccioneu un patró jaspiat i una línia amb el patró traçat, es pintaran els guionets amb el patró jaspiat

Estil de la línia

La llista desplegable mostra algunes opcions detallades:

 • Estil del cap: podeu triar la forma del final d'un camí sense tancar, el qual pot ser Punta, Rodó o Quadrat.

 • Estil de la unió: podeu triar la forma dels cantons del camí fent clic a Mitra, Rodó o Bisell.

 • Límit de la mitra: quan dos segments d'un camí s'ajunten, la unió dels cantons els determina el límit de la mitra. Si els traços són amples i no es fa cap unió, hi haurà extrems punxeguts sobresortint pel cantó. El paràmetre del límit de la mitra determina com s'omplirà el buit, format quan s'estenguin les vores exteriors de les dues línies. Podeu establir un valor entre 0,0 i 100,0 emprant el lliscador o el quadre de text associat i les seves fletxes.

  Figura 16.18. Exemple de límit de la mitra

  Exemple de límit de la mitra

  Esquerra: Límit=0; Dreta: Límit=5;


 • Patró traça discontínua: a nivell de píxels es dibuixa una línia discontínua com una sèrie de capsetes; podeu modificar-ne el patró. L'àrea negra amb línies verticals primes representa els píxels del traç. Si feu clic a un píxel negre, l'elimineu del traç. Si feu clic a un píxel blanc, l'afegiu al traç. Les zones grises indiquen com es repetirà el patró quan es dibuixi una línia discontínua.

 • Traç predefinit: en comptes de fer el vostre patró podeu triar-ne un de la caixa desplegable. El patró apareixerà a l'àrea Patró traça discontínua, així podreu fer-vos una idea de l'aspecte que tindrà.

 • Antialiàsing: els traços corbats o traços dibuixats en un angle poden aparèixer dentats o esglaonats. L'opció antialiàsing els suavitza.

Traça amb una eina de pintar
Eina de pintura

Podeu seleccionar una eina de pintura per a pintar el traç des de la caixa desplegable. Si ho feu, s'aplicaran les opcions de l'eina de pintura seleccionades actualment, en comptes dels paràmetres del diàleg.

Emula les dinàmiques del pinzell

Mireu Dinàmiques del pinzell.