7.8. Symmetry Painting Dialog

La pintura de simetria és compatible amb eines basades en el pinzell (llapis, pinzell, goma d'esborrar, aerògraf, pinzell MyPaint, clona, empastifa, aclareix/crema), així com l'eina tinta. Hi ha diversos tipus de simetria, totes configurables.

7.8.1. Activeu el diàleg

You can access this dialog from the main menu through: WindowsDockable DialogsSymmetry Painting.

El diàleg «Simetria de pintura» és un diàleg acoblable. Mireu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir més informació.

7.8.2. Ús del diàleg Simetria de pintura

Figura 15.131. Diàleg Simetria de pintura

Diàleg Simetria de pintura

Aquest diàleg és molt senzill. Només teniu un element Simetria amb una llista desplegable que ofereix quatre opcions. Quan verifiqueu un tipus de simetria, els eixos de simetria apareixen com a línies verdes puntejades a la finestra d'imatge; podeu començar a pintar-hi amb el pinzell que heu triat.

Opcions

cap

Aquesta és l'opció per defecte; la simetria de pintura no està activada.

Mirall

Figura 15.132. El diàleg Simetria de mirall

El diàleg Simetria de mirall

Aquesta és una Simetria de mirall. Podeu seleccionar una Simetria horitzontal, una Simetria vertical o una Simetria central. També podeu seleccionar diverses simetries.

La posició per defecte per a l'eix de simetria és la meitat de la finestra de la imatge. Podeu col·locar l'eix allà on el voleu utilitzar Posició d'eix horitzontal i Posició d'eix vertical.

Desactiva transformació del pinzell: quan es transforma el dibuix, el propi pinzell també es transformarà. Per exemple, en una transformació de mirall, no només el dibuix a la dreta del llenç es reflectirà a l'esquerra, sinó que el pinzell també voltarà a l'esquerra. Si per algun motiu voleu que es reflecteixin les línies dibuixades (o una altra transformació), però no el contorn del pinzell, podeu marcar aquesta casella. Per raons òbvies, no veureu l'efecte amb pinzells simètrics.

Enrajolat

«Enrajolat» és una simetria translacional, que pot ser finita (amb un màxim de pulsacions) o infinita. En aquest darrer cas, és l'eina perfecta per a crear patrons o rajoles transparents, a l'hora de pintar.

Figura 15.133. El diàleg Simetria d'enrajolat

El diàleg Simetria d'enrajolat

Aquest mode cobreix la imatge amb traços.

No hi ha eixos ací. Les opcions són:

  • Interval X, Interval Y: these are the intervals on X and Y axis, in pixels, between stroke centers.

  • Maj: aquest és el canvi entre les línies de l'eix X, en píxels.

  • Traços màxims X, Traços màxims Y: aquests són el màxim nombre de pinzellades a l'eix X i Y. El valor per defecte és 0, que no significa límit, segons la mida de la imatge.

Mandala

Figura 15.134. El diàleg Simetria de mandala

El diàleg Simetria de mandala

Els traços es col·loquen al voltant del centre de les coordenades de l'eix.

Les opcions són:

  • Centre d'abscisses, Centre d'ordenades per a situar el centre de les coordenades.

  • Nombre de punts: nombre de pinzellades.

  • Deshabilita la transformació del pinzell: mireu més amunt.

  • Kaleidoscope: reflect consecutive strokes.

7.8.3. Exemples

El pinzell de pebrot està seleccionat. S'utilitza el llapis.

Exemple de mirall

Figura 15.135. Simetria vertical

Simetria vertical

Un sol clic

Simetria vertical

Una pinzellada


Exemple d'enrajolat

Figura 15.136.

Un sol clic. Maj = 20.

Una pinzellada


Exemple de mandala

Figura 15.137.

Un sol clic

Una pinzellada