7.7. Diàleg del punter

Figura 15.129. Diàleg del punter

Diàleg del punter

Aquest diàleg ofereix, en una mateixa finestra i en temps real, la posició del punter del ratolí, i els valors del canal del píxel assenyalat, en el model del color escollit.

7.7.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú principal: FinestresDiàlegs acoblablesPunter.

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre el botó i seleccionant: Afegeix una pestanyaPunter.

7.7.2. Opcions del diàleg «Punter»

Píxels

Mostra la posició X (horitzontal) i Y (vertical) del píxel assenyalat; expressat en el nombre de píxels, des de l'origen (la cantonada superior esquerra del llenç).

Unitats

Mostra la distància des de l'origen, en polzades.

Caixa contenidora del punter

Aquesta informació s'activa quan hi ha una selecció. La X i la Y són les coordenades del cantó superior esquerra del marc rectangular que delimita seleccions rectangulars i el·líptiques. La H i la W són l'alçada i l'amplada d'aquesta caixa.

Aquesta informació també existeix per a les altres seleccions, té molt menys interès i la caixa contenidora no és visible.

Aquesta informació relativa a la selecció es manté sense canvis quan utilitzeu una altra eina, mentre que les coordenades del punter van variant.

Valors del canal

Els valors del canal del model de color seleccionat es mostren a baix. Els dos menús desplegables contenen les mateixes opcions, que faciliten la comparació dels valors d'un píxel en diferents models de colors. «Hex» és la notació HTML del color del píxel, en hexadecimal. Les opcions dels menús desplegables es troben per defecte a (Píxel):

Píxel

Els valors del canal RGB. Aquesta opció mostra els valors Vermell, Verd, Blau i Alfa del píxel, en un valor del 0 al 255.

RGB

Els valors del canal RGB. Aquesta opció mostra els valors Vermell, Verd, Blau i Alfa del píxel, en percentatges. També mostra el valor hexadecimal del píxel.

HSV

Els components HSV. Aquesta opció mostra el To, en graus, així com la Saturació, el Valor i l'Alfa del píxel, en percentatges.

CMYK

Els valors del canal CMYK. Aquesta opció mostra els valors Cian, Magenta, Groc, Negre i Alfa del píxel, en percentatges.

Mostra fusionada

Si aquesta opció està activada (per defecte), la mostra es realitza sobre totes les capes. Si no està activada, la mostra es realitza només sobre la capa activa.