4.2. Canvieu la mida d'una imatge per a la pantalla

Teniu una imatge molt grossa, potser d'una càmera digital, i voleu redimensionar-la perquè es mostri bé en una pàgina web, un fòrum en línia o un missatge de correu electrònic.

The first thing that you might notice after opening the image, is that GIMP opens the image at a logical size for viewing. If your image is very large, like the sample image, GIMP sets the zoom so that it displays nicely on the screen. The zoom level is shown in the status bar at the bottom of the image window. This does not change the actual image.

The other thing to look at in the title bar is the mode. If the mode shows as RGB in the title bar, you are fine. If the mode says Indexed or Grayscale, read the Secció 4.7, «Canvia el mode».

Select ImageScale Image…. You can right click on the image to open the menu, or use the menu along the top of the Image window.

Figura 3.17. Diàleg per a ajustar la imatge en píxels

Diàleg per a ajustar la imatge en píxels

La unitat de mesura per a mostrar una imatge en la pantalla és el píxel. Podeu veure que el diàleg té dues seccions: una per a l'amplada i l'alçada i una altra per a la resolució. La resolució s'aplica només a la impressió i no té cap efecte sobre la mida de la imatge quan es mostra en un monitor o un dispositiu mòbil. La raó és que dispositius diferents tenen grandàries diferents de píxels, i així una imatge que es mostra en un dispositiu (com un telèfon intel·ligent) amb una certa mida física, es mostrarà en un altre dispositiu (com ara un projector LCD) en una altra mida. Per a mostrar una imatge en la pantalla, podeu ignorar aquest paràmetre. Per la mateixa raó, no feu servir una unitat de mesura diferent del píxel en els camps alçada / amplada.

If you know the desired width, enter it in the dialog at the top where it says Width. This is shown in the figure above. If you don't have such a number in mind, choose an appropriate width for the desired use. Common screen sizes range between 600 pixels for simpler phones and 1920 pixels for an HD screen.

Quan canvieu una de les dimensions de la imatge, el GIMP canvia proporcionalment l'altra dimensió. Per a canviar l'altra dimensió, consulteu la Secció 4.5, «Escapça una imatge». Tingueu en compte que quan canvieu les dues dimensions arbitràriament, la imatge s'estirarà o s'aixafarà.