8.41. Acoloreix la mostra

8.41.1. Resum

Figura 16.207. Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

Imatge original

Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

S'ha aplicat el filtre «Acoloreix la mostra»


Aquest filtre permet acolorir fotos antigues en blanc i negre a partir d'una imatge en color o un degradat.

8.41.2. Activació del filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú principal ColorsMapaAcoloreix la mostra.

8.41.3. Opcions

Figura 16.208. Opcions de regulació del filtre «Acoloreix la mostra»

Opcions de regulació del filtre «Acoloreix la mostra»

La finestra del filtre es divideix en dues parts: Destinació a l'esquerra i Mostra a la dreta.

Destinació, Mostra

Per defecte, la previsualització de la imatge reprodueix la imatge des d'on s'ha invocat el filtre.

La mostra pot ser tota la previsualització o una selecció. Podeu seleccionar una altra imatge de mostra a la llista desplegable entre els noms de les imatges obertes en el moment d'executar el filtre. Si escolliu Des d'un degradat (o Des d'un degradat invers), la mostra serà el degradat seleccionat en el diàleg Degradats (o l'invers). Es mostrarà a la barra de degradat sota la previsualització de la mostra. La previsualització del mostreig apareix en gris i amb dos cursors podreu seleccionar la gamma del degradat per a aplicar a la imatge o selecció.

La Destinació és, per defecte, la imatge font. La llista desplegable mostra la llista d'imatges obertes en el moment d'executar el filtre i permet seleccionar una altra imatge de destinació. Si hi ha una selecció, s'aplicarà l'escala de grisos a aquesta selecció, si no, s'aplicarà a tota la previsualització.

Mostra la selecció

Aquesta opció commuta tota la imatge per la selecció, si és el cas.

Mostra els colors

Aquesta opció commuta entre colors i escala de grisos.

Obtén colors de mostra

En fer clic en aquest botó, la barra de degradat sota la previsualització mostra colors de la mostra. Si la mostra conté pocs colors, la transició pot ser abrupta. Marqueu l'opció Suavitza els colors de mostra per tal de millorar-ho.

L'opció Utilitza els subcolors és més complexa. En una imatge en escala de grisos només hi ha informació de Valor (lluminositat, més o menys llum). En una imatge RGB, cada píxel conté informació dels tres colors i del valor, així que píxels de colors diferents poden tenir el mateix valor. Si es marca l'opció, es barrejaran els colors i s'aplicaran als píxels de destinació amb aquest valor, si no es marca, s'aplicarà el color predominant.

Nivells de sortida

Dos quadres d'entrada i dos lliscadors limiten la gamma de color que s'aplica a la imatge de destí. Es pot determinar amb exactitud. El resultat es mostra de forma interactiva en la previsualització de destinació.

Nivells d'entrada

Es pot fixar la importància dels tons foscos, tons mitjos i tons clars amb els tres quadres d'entrada i els tres lliscadors. El resultat es mostra de forma interactiva en la previsualització de destinació.

Conserva la intensitat

Quan s'activa aquesta opció, la mitjana de la intensitat de la llum de la imatge serà la mateixa que la de la imatge font.

Intensitat original

Quan s'activa aquesta opció, no es tenen en compte els nivells d'entrada, es conservarà la intensitat original.