3.26. Unitats

L'ordre Unitats obre una finestra de diàleg que mostra informació sobre les unitats de mesura que el GIMP està utilitzant actualment. També us permet crear noves utilitats que el GIMP pot utilitzar en situacions molt diferents.

3.26.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú EditaUnitats.

3.26.2. Descripció de la finestra de diàleg «Editor d'unitats»

Figura 16.21. La finestra de diàleg «Editor d'unitats»

La finestra de diàleg «Editor d'unitats»

La figura anterior mostra la finestra de diàleg «Editor d'unitats». La llista enumera les unitats de mesura definides actualment. Podeu fer clic al botó Nou o al botó Duplica per a crear una nova unitat de mesura, com es descriu a continuació.

Descripció dels elements de la llista

  • Desat: Si aquesta columna està activada, la unitat de definició es desarà en sortir del GIMP. Hi ha algunes unitats que sempre hi són desades, encara que no estiguin seleccionades les caselles. Apareixen ressaltades a la llista.

  • Identificador: La cadena que s'utilitza per a identificar una unitat en els fitxers de configuració del GIMP.

  • Factor: El nombre d'unitats que fan una polzada.

  • Dígits: Aquest camp és un suggeriment per a les entrades de camps numèrics. Especifica quants dígits decimals hauria de proveir el camp d'entrada per a obtenir aproximadament la mateixa precisió que una entrada del camp «polzada» amb dos dígits decimals.

  • Símbol: El símbol de la unitat, si en té (p. ex. «"» per a les polzades). S'utilitza l'abreviatura de la unitat si no té un símbol.

  • Abreviatura: L'abreviatura de la unitat (p. ex. «cm» per centímetres).

  • Singular: La forma singular de la unitat que el GIMP pot utilitzar per a mostrar missatges sobre la unitat.

  • Plural: La forma plural de la unitat que el GIMP pot utilitzar per a mostrar missatges sobre la unitat.

3.26.3. Definició de noves unitats

Figura 16.22. El diàleg de «Nova unitat»

El diàleg de «Nova unitat»

Addició de la nova unitat «wilbers»


Podeu obrir el diàleg de més amunt fent clic al botó Nou o al botó Duplica del diàleg Editor d'unitats. Més amunt es descriuen els camps d'entrada.

Si feu clic al botó Nou, la majoria de camps d'entrada estaran buits. Si feu clic al botó Duplica, els valors que apareixeran inicialment als camps d'entrada del diàleg seran els de la unitat que heu seleccionat en el diàleg  Editor d'unitats. Podeu editar-ne els valors per a crear una unitat nova.