3.5. Degradat

Aquesta eina omple per defecte l'àrea seleccionada amb un degradat dels colors del primer pla i del fons, però hi ha moltes opcions. Per a fer un degradat, arrossegueu el cursor en la direcció on voleu que vagi i deixeu anar el botó del ratolí quan tingueu la posició correcta i la mida del degradat. La suavitat del degradat dependrà de com de lluny arrossegueu el cursor. Com més curta sigui la distància més nítid serà.

Si feu clic i arrossegueu fora de la selecció, només apareixerà una part del degradat en la selecció.

Hi ha moltes coses que podeu fer amb aquesta eina. Les dues opcions més importants que hi ha són el degradat i la forma. Quan feu clic al botó del degradat a les opcions d'eines, apareix una finestra de selecció del degradat que permet triar-ne una gran varietat subministrada pel GIMP, també podeu crear i desar degradats personalitzats. Podeu trobar més informació a Secció 10, «Degradats» i Secció 3.5, «Diàleg dels degradats».

Per la forma, hi ha 11 opcions: lineal, bilineal, radial, quadrat, cònic (simètric), cònic (asimètrica), forma (angular), forma (esfèrica), forma (enclotada), espiral (sentit horari), i espiral (sentit antihorari), a continuació hi ha la descripció. Les opcions de forma són interessants perquè fan que el degradat segueixi la forma dels límits de selecció, sense importar com estigui de torçada. A diferència de les altres formes, els degradats de forma no es veuen afectats per la longitud o la direcció de la línia dibuixada. En els degradats de forma s'ha de fer clic dins la selecció i moure el ratolí, la forma sempre es manté i no importa on es faci clic o per on es mogui el ratolí.

[Suggeriment] Suggeriment

Feu una ullada a l'opció diferència del menú mode, si feu la mateixa cosa (fins i tot amb total opacitat) obtindreu uns fantàstics dissenys arremolinats que canvien cada cop que s'arrossega el cursor.

3.5.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaDegradat.

  • Fent clic a la icona eina en la caixa d'eines.

  • Prement la Tecla drecera G.

3.5.2. Opcions

Figura 14.56. El diàleg de l'eina Degradat

El diàleg de l'eina Degradat

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.
Degradat

Una varietat de patrons de degradats es poden seleccionar de la llista desplegable. L'eina produeix un patró d'ombrejat que fa les transicions del color del primer pla al color del fons o introdueix altres colors, en la direcció que l'usuari determina traçant una línia a la imatge. Fent clic al botó Invers, s'inverteix la direcció del degradat, per exemple, invertint els colors del primer pla i del fons.

A la mà dreta, un botó per a obrir el diàleg de l'Editor de degradats.

Espai de color de barreja
  • RGB perceptiu: quan es tria aquesta opció, l'espai de color de barreja és sRGB. Aquest és el valor per defecte.

  • RGB lineal: quan es tria aquesta opció, l'espai de color de barreja és sRGB linealitzat (definit pels primaris sRGB i una corba de reproducció de tons lineals). El resultat són degradats que s'assemblen al comportament físic de la llum. Aquesta opció s'hauria d'utilitzar si el color, mesurat amb un colorímetre, canvia linealment amb la distància des de les fases de color en el degradat.

  • CIE Lab: quan es tria aquesta opció, l'espai de color de barreja és CIE L*a*b*. Aquest espai de color perceptiblement uniforme s'utilitza per modelar la percepció humana de la barreja de color.

Forma

El GIMP ofereix 11 formes que es poden seleccionar de la llista desplegable. Els detalls de cadascuna de les formes es donen a continuació.

Figura 14.57. Exemples de formes de degradats

Exemples de formes de degradats

Lineal

Exemples de formes de degradats

Bilineal

Exemples de formes de degradats

Radial


Lineal

El degradat lineal comença amb el color del primer pla i va variant linealment fins al color del fons.

Bilineal

La forma bilineal es desenvolupa des del punt inicial en direccions oposades, la distància determinada per la longitud de la línia dibuixada. És útil per a donar l'aparença d'un cilindre.

Radial

Aquest degradat fa un cercle, amb el color del primer pla al centre i el color del fons fora del cercle. Té l'aparença d'una esfera amb llum direccional.

Quadrat; forma

Figura 14.58. Examples de degradats forma-quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (angular)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (esfèrica)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (ensotada)


Hi ha quatre variants del quadrat: Quadrat, Forma (angular), Forma (esfèrica) i Forma (enclotada) . Totes posen el color del primer pla al centre d'un quadrat, el centre del qual és l'inici de la línia dibuixada i la meitat de la diagonal és la longitud de la línia dibuixada. Les quatre opcions proporcionen diferents maneres de calcular el degradat. L'experimentació és la millor manera de veure les diferències.

Cònic (asimètric); Cònic (asimètric)

Figura 14.59. Exemples de degradat cònic

Exemples de degradat cònic

Cònic (simètric)

Exemples de degradat cònic

Cònic (asimètric)


La forma cònica (simètrica) es desenvolupa al llarg d'un cercle i en una direcció, el centre és el punt de partida. Fa la sensació de veure la punta d'un con, il·luminat pel color del fons en la forma que marca la direcció de la línia dibuixada.

Cònic (asimètric) és similar a Cònic (simètric), excepte que el "con " té una carena on es dibuixa la línia.

Espiral (sentit horari), Espiral (antihorari)

Figura 14.60. Exemples de degradat en espiral

Exemples de degradat en espiral

Espiral (sentit horari)

Exemples de degradat en espiral

Espiral (Sentit antihorari)


La forma espiral proporciona espirals l'amplada del qual està determinada per la longitud de la línia dibuixada.

Repetició
  • Cap (amplia) per defecte.

  • Ona dentada: el patró Ona dentada s'obté començant amb el primer pla, passant al fons, i després començant de nou pel primer pla.

  • Ona triangular: comença amb el primer pla, les transicions cap al fons i transicions de retorn cap al primer pla.

  • Truncació: es trunquen les àrees abans i després dels extrems.

Desplaçament

El valor de Desplaçament permet augmentar el «pendent» del degradat. Determina a quina distància s'iniciarà el punt de partida del degradat on s'ha fet clic. Les formes no es veuen afectats per aquesta opció.

Figura 14.61. «Barreja» eina: exemple de desplaçament

«Barreja» eina: exemple de desplaçament

A dalt, desplaçament = 0; part inferior, desplaçament = 50%


Tramat

El tramat s'explica al Glossari

Supermostratge adaptable

Aquest és un mitjà més sofisticat per suavitzar l'efecte «dentat» d'una transició nítida de color al llarg d'una línia inclinada o corba. Per saber què funciona millor en el vostre cas, haureu de provar-ho vosaltres mateixos.

Mode instantani
[Avís] Avís

L'opció s'ha d'activar (també amb Maj) abans d'iniciar el degradat de dibuix.

Quan aquesta opció està marcada, la línia de degradat desapareix tan bon punt deixeu anar el botó del ratolí. No podreu editar les fases de color abans d'aplicar el farciment degradat.

Modifica el degradat actiu

Quan aquesta opció està marcada, el degradat personalitzat no es crea automàticament i s'ha de crear manualment. L'opció es pot activar abans d'iniciar el degradat de dibuix o si el degradat actiu no és el degradat personalitzat. Permet canviar directament els degradats creats en comptes de fer-ne còpies.

3.5.3. Modificació del degradat

Modificació del llenç

Totes les funcions del diàleg de l'Editor de degradats estan disponibles directament al llenç. Podeu crear i suprimir les fases de color, seleccionar-les i canviar-les, assignar colors a les fases de color, canviar la fusió i la coloració per segments entre les fases de color, crea fases de color des de punts mitjos.

Seleccioneu un degradat al diàleg de degradats. Feu clic i arrossegueu al llenç. Es dibuixa una línia i es mostra el degradat. Podeu editar aquest degradat movent el punter del ratolí en aquesta línia. Tan bon punt intenteu editar un degradat, el GIMP crea un degradat personalitzat, que és una còpia del degradat seleccionat. Esdevindrà el degradat actiu i es conservarà a través de les sessions. Ací, utilitzem el degradat Abstract3.

El degradat Abstract3, amb els extrems

Als dos extrems de la línia, podeu veure un inici de l'extrem i un final de l'extrem. Feu clic i arrossegueu un punt final (el punter del ratolí s'acompanya d'una creu en moviment) per a moure'l on vulgueu de la pantalla. Apareix una petita finestra que mostra dades sobre el punt final seleccionat: la posició del ratolí (l'origen de coordenades és al cantó superior esquerra de la imatge o selecció), el color inicial (esquerra) i el final (dreta) del degradat.

L'extrem es va moure

[Nota] Nota

Si només moveu les extremitats, encara no s'ha creat el degradat personalitzat.

A la línia, podeu veure diversos quadrats petits. Hi ha Fases que divideixen el degradat en segments. Podeu editar segments per separat. Feu clic i arrossegueu les fases per a desplaçar-les (l'extrem actiu pren un color groc). Tan aviat com canvieu una fase, es crea el degradat personalitzat. La petita finestra de dades mostra un botó que permet eliminar la fase activa.

Punt de fase desplaçat i finestra de dades

Si moveu el punter del ratolí a la línia, apareix un punt mig. A continuació, la petita finestra de dades té dos botons : per a crear una nova fase en el punt mig i per a centrar el punt mig.

Per a Fases i Punts mitjos, Posició es refereix a la línia del degradat: 0 és l'inici, 100 és el punt final.

Barreja: podeu canviar el mode barreja entre dues fases mitjançant la llista desplegable. L’opció Pas crea una transició abrupta entre les dues fases de colors adjacents al punt mig.

Figura 14.62. Exemple d’opció «Pas»

Exemple d’opció «Pas»

Degradat original

Exemple d’opció «Pas»

Pas aplicat al Punt mig 2


S'està canviant el color: a les finestres de dades d'aturada i final, teniu botons de color amb una llista desplegable. L'opció per defecte és fix; això vol dir que l'elecció del color serà independent dels colors de primer pla i de fons. Feu clic en un botó de color per a obrir un selector de color.

Tecles modificadores (per defecte)

El Ctrl s'utilitza per a crear línies rectes restringides a angles de 15 graus.

Alt o Ctrl+Alt per a moure tota la línia.

L'editor de degradats

L'editor de degradats encara existeix: Secció 3.5.3, «Editor de degradat».