2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s floating point ColorsExposure… operation

Figura 2

Using high bit depth GIMP’s Exposure operation to lighten the ground by one stop without blowing out portions of the sky.

Aquest exemple pas a pas proporciona una imatge de mostra que es desglossa en cinc passos, començant per la baixada de la imatge. Els passos 3, 4 i 5 descriuen el procediment real.

 1. Descarregueu-vos tree.png, que és una imatge sRGB en enters de 16- bits. El GIMP de gran profunditat de bits és de fet un editor d'imatges «només sRGB», de manera que millor és no intentar editar-lo en altres espais de treball RGB.

 2. Open tree.png with GIMP and assign the GIMP built-in sRGB profile (the image colors won’t change a bit). Then convert the image to 32-bit floating point linear precision: Select ImageEncoding32 bit floating point, and in the Encoding Conversion dialog, select Linear light (this ensures that the Normal blend mode produces radiometrically correct results).

 3. Make a copy of the “tree.png” layer, and label it “+1 stop exposure comp”. Then use Colors Exposure… to add one stop of positive exposure compensation—Figure 3 below shows the proper settings for the Exposure operation dialog, and Figure 4 shows the result:

  Figura 4

  Using the Exposure operation to add one stop of positive exposure compensation.

  When using the Exposure operation to add one stop of positive exposure compensation, make sure the image really is at floating point precision, because integer precision will clip the highlights.

  Figura 4

  At floating point precision, GIMP’s Exposure operation is unbounded. This means you can use the Exposure operation to add positive exposure compensation without blowing out the highlights.

  Observeu els valors del canal RGB dels quatre punts d'exemple: la informació del canal que s'hauria esborrat utilitzant la precisió dels enters es codifica mitjançant valors de canal superiors a 1,0 punt flotant.

  The image in Figure 4 clearly has “blown” highlights in the sky. But the highlights aren’t really blown (that is, clipped to 1.0 in one or more channels). Instead the highlight information is still there, but the RGB channel values fall outside the RGB display channel value range of 0.0f to 1.0f. The sample points dialog in Figure 4 above shows four sample points that have RGB channel values that are greater than 1.0. As shown in Figure 5 below, adding a mask allows you to recover these highlights by bringing them back down into the display range.

  Si haguéssiu utilitzat la precisió en enters en lloc del punt flotant, la informació de les zones clares hauria desaparegut. Els punts de mostra tindrien valors màxims de canals de 255, 65535 o 4294967295, segons la profunditat de bits. I l'emmagatzematge només recuperaria una extensió uniforme de grisos, mancat de detalls (proveu-ho vosaltres mateixos i observeu què passa).

 4. Add an inverse grayscale layer mask: Right-click on the layer and select LayerMaskAdd Layer Masks…, and when the Add Layer Mask dialog pops up, choose Grayscale copy of layer and check the Invert mask box.

  Tal com es mostra a la figura 5 de sota, en aquest punt els tons clars es retornen a l'interval de visualització, això significa que tots els valors del canal RGB estan entre 0.0f i 1.0f. Però la imatge probablement sembla una mica estranya (nuvolosa i plana), i depenent de la imatge, les zones més clares poden tenir taques fosques: no us preocupeu! Això és temporal.

  Figura 5

  El resultat d'afegir una màscara de capa en escala de grisos inversa per a tornar a posar els tons clars a l'interval de visualització.

  Afegint una màscara de capa d'escala de grisos inversa retorna les zones lluminoses a l'interval de visualització, però en aquest punt la majoria de les imatges apareixen planes i nuvoloses, i algunes imatges tindran taques fosques en els punts més clars. El següent pas, «Auto/Estira el contrast» sobre la màscara, solucionarà el problema.

 5. Click on the layer mask to select it for editing, and then select ColorsAutoStretch Contrast…:

  S'hauria de comprovar l'opció «Conserveu els colors» (tot i que no importa amb imatges en escala de grisos com ara les màscares de capa).

  La Figura 6 següent mostra el resultat final:

  Doing ColorsAutoStretch Contrast… on the layer mask removes the “cloudy” appearance, leaving a nicely brightened image with intact highlights.

  ColorsAutoStretch Contrast… on the mask is necessary because just like the image layer has out of gamut RGB channel values, the inverted grayscale mask contains out of gamut grayscale values. ColorsAutoStretch Contrast… brings all the mask grayscale values back into the display range, allowing the mask to proportionately compensate for the layer’s otherwise out-of-gamut RGB channel values, masking more in the layer highlights and less/not at all in the image’s shadows and midtones.

  Notice that one of the sample points still has a blue RGB channel value that is slightly out of gamut. The easiest way to deal with this is to use ColorsExposure… to make a Gamma adjustment of 0.45 on the mask, not on the actual image layer. You can make this Gamma adjustment either on the entire mask (works well, less effort). Or else you can make the adjustment just on the mask shadows (which correspond to the layer highlights), in which case you’d load the mask as a selection, invert the selection, and make the Gamma adjustment. Or if the remaining out of gamut channel values are only very slightly out of gamut, make a “New from Visible” layer and then ColorsAutoStretch Contrast… the result to bring the remaining channel values back into gamut.

  That’s the whole procedure for using the Exposure operation to add a stop of positive exposure compensation to the shadows without blowing out the highlights. Now you can either fine-tune the mask, or else just make a “New from Visible” layer and continue editing your nicely brightened image. Depending on the image and also on your artistic intentions for the image, the mask might not need fine-tuning. But very often you’ll want to modify the resulting tonal distribution by doing a Exposure operation gamma correction, or perhaps a Curves operation on the mask, or else by painting directly on the mask. And sometimes you’ll want to blur the mask to restore micro contrast.