3.10. Inktpot

Het gereedschap Inkt gebruikt een simulatie van een inktpen met een bedienbare penpunt om stevige penseelstreken met een vloeiende rand te schilderen. De grootte, vorm en hoek van de penpunt kunnen worden ingesteld om te bepalen hoe de lijnen worden berekend.

3.10.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsInk.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the K keyboard shortcut.

3.10.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Met deze toets wordt de inktpot gewijzigd in een Kleurkiezer.

3.10.3. Opties

Afbeelding 14.68. Inktpot opties

Inktpot opties

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Modus; Dekking
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.
Aanpassing
Grootte

Hiermee bepaalt u de schijnbare breedte van de penpunt met waarden die variëren van 0 (zeer dun) tot 200 (zeer dik).

Hoek

Hiermee bepaalt u de schijnbare hoek van de penpunt ten opzichte van horizontaal.

Gevoeligheid
Grootte

Dit bepaalt de grootte van de penpunt, van minimum tot maximum. Merk op dat een grootte van 0 niet resulteert in een penpunt van grootte nul, maar eerder een penpunt van minimale grootte.

Helling

Hiermee bepaalt u de schijnbare kanteling van de penpunt ten opzichte van horizontaal. Deze optie en de hierboven beschreven optie Hoek zijn met elkaar verbonden. Experimenteren is het beste middel om ze te leren gebruiken.

Snelheid

Dit regelt de effectieve grootte van de penpunt afhankelijk van de tekensnelheid. Dat wil zeggen, net als bij een fysieke pen, hoe sneller je tekent, hoe smaller de lijn.

Type en vorm
Type

Er zijn drie penpuntvormen om uit te kiezen: cirkel, vierkant en ruit.

Vorm

De vorm van de penpunt kan nog worden aangepast door knop 1 van de muis op het kleine vierkantje in het midden van het Vormpictogram in te drukken en het zo te verplaatsen. (Mogelijk is dit in de plaats gekomen van de opties Helling en Hoek).