2.4. Dialogen farvekort

Figur 15.14. Et indekseret billede med seks farver og farvekortdialogen

Et indekseret billede med seks farver og farvekortdialogen
Et indekseret billede med seks farver og farvekortdialogen

I dialogen Farvekort (indekseret palet er et bedre navn) kan du redigere et indekseret billedes farvekort. Hvis tilstanden for det aktive billede er RGB eller Gråtoner i stedet for Indekseret, er dialogen tom og ubrugelig.

2.4.1. Aktivér dialogen

Dialogen kan dokkes. Se hvordan i afsnittet Afsnit 2.3, “Dialoger og dokning”.

Du kan tilgå den:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsColormap;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabColormap.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Colormap dialog from the main menu: WindowsColormap.

2.4.2. Farvekort og indekserede billeder

I et indekseret billede tildeles farverne ikke direkte (som det sker i RGB- og gråtonebilleder), men indirekte ved hjælp af en opslagstabel, der kaldes et farvekort.

For at bestemme den farve, der skal vises for den enkelte pixel, slår GIMP indekset op i billedets farvekort. Hvert indekseret billede har sit eget farvekort. I GIMP er det maksimale antal farver i et farvekort 256. For et farvekort af maksimal størrelse tildeles hvert indeks fra 0 til 255 en vilkårlig RGB-farve. Der er ingen regler, der begrænser de farver, der kan tildeles et indeks, eller den rækkefølge, de vises i; ethvert indeks kan tildeles en hvilken som helst farve.

Det er vigtigt at indse, at farverne i farvekortet er de eneste tilgængelige farver for et indekseret billede (medmindre du tilføjer nye farver til farvekortet). Dette har en stor effekt på mange GIMP-operationer: For eksempel vil GIMP normalt ikke være i stand til at finde de helt rigtige farver i farvekortet, så den vil tilnærme dem ved at bruge den nærmeste tilgængelige farve. Dette kaldes nogle gange kvantisering. Hvis farvekortet er for begrænset eller dårligt valgt, kan det nemt give en meget dårlig billedkvalitet.

Dialogen Farvekort giver dig mulighed for at ændre et billedes farvekort, enten ved at oprette nye elementer eller ved at ændre farverne for de eksisterende elementer. Hvis du ændrer den farve, der er forbundet med et givet indeks, vil du se ændringerne afspejlet i hele billedet som et farveskift for alle pixels, der er tildelt det indeks. Elementerne er nummereret med 0 i øverste venstre hjørne, 1 til højre for, osv.

2.4.3. Brug af dialogen Farvekort

Disse handlinger kan udføres med denne dialog:

Klik på et farvefelt

Dette indstiller GIMPs forgrundsfarve til den farve, du klikker på, som vist i Værktøjskassens farveområde. Som et resultat vil denne farve blive brugt til den næste maleoperation, du udfører.

Ctrl-klik på et farvefelt

Dette indstiller GIMPs baggrundsfarve til den farve, du Ctrl-klikker på, som vist i Værktøjskassens farveområde.

Dobbeltklik på et farvefelt

Indstiller GIMPs forgrundsfarve til den farve, du klikker på, og åbner også Farveredigering, der giver dig mulighed for at ændre dette farvekortelement til en ny farve.

Farveindeks

Du kan vælge et andet farvekortelement ved at skrive dets indeks her eller klikke på rulleknappen til højre.

HTML-notation

Dette område viser en hex-kode (som den, der bruges i HTML) for den farve, der er tildelt det aktuelt valgte farvekortelement. Du kan redigere farven her i stedet for at bruge Farveredigering, hvis du vil. Se HTML-notation.

Redigér farve

Denne knap (i nederste venstre hjørne af dialogen) åbner Farveredigering, der giver dig mulighed for at ændre farven for det aktuelt valgte farvekortelement. Effekten svarer til at dobbeltklikke på farvefeltet, bortset fra at det ikke indstiller GIMPs forgrundsfarve.

Tilføj farve

Denne knap (i bunden af dialogen) giver dig mulighed for at tilføje nye farver til farvekortet. Hvis du klikker på knappen, tilføjes den aktuelle forgrundsfarve, som vist i Værktøjskassen, i enden af farvekortet. Hvis du i stedet holder Ctrl nede og klikker, tilføjes baggrundsfarven fra Værktøjskassen.

[Bemærk] Bemærk

Farvekortet kan ikke indeholde mere end 256 elementer. Hvis det allerede har 256 elementer, vil det ikke have nogen effekt at forsøge at tilføje en farve.

Vælg alle pixels med denne farve

Denne knap giver dig mulighed for at vælge alle pixels med denne farve. For at tilføje til markeringen skal du bruge Skift-knappen, for at trække fra skal du bruge Ctrl-knappen, og for at gennemskære med den aktuelle markering skal du bruge Skift+Ctrl-knapperne.

[Vink] Vink

If you make a mistake, you can undo it by focusing the pointer in the image whose colormap you have changed, and then pressing Ctrl+Z or choosing EditUndo in the main menu.

[Bemærk] Bemærk

Hvis du maler et indekseret billede med en farve, som ikke findes i farvekortet, vil GIMP bruge den farve, der kommer tættest på i farvekortet.

2.4.4. Farvekortets genvejsmenu

Højreklik på en farve i farvekortet for at vælge denne farve og åbne en pop op-undermenu:

Figur 15.15. Farvekortets genvejsmenu

Farvekortets genvejsmenu

Redigér farve

Denne kommando åbner en farvevælger, som giver dig mulighed for at ændre farven.

Tilføj farve fra forgrund

Denne kommando er kun aktiveret, hvis den indekserede palet indeholder mindre end 256 farver. Værktøjskassens forgrundsfarve føjes til farvekortet.

Tilføj farve fra baggrund

Denne kommando er kun aktiveret, hvis den indekserede palet indeholder mindre end 256 farver. Værktøjskassens baggrundsfarve føjes til farvekortet.

Vælg denne farve

Dette vælger alle pixels i billedet, som har det valgte paletindeks.

Læg til markering

Tilføjer alle pixels, som har det valgte paletindeks, til markeringen i billedet.

Træk fra markering

Trækker alle pixels, som har det valgte paletindeks, fra markeringen i billedet.

Gennemskær med markering

Gennemskær alle pixels, som har det valgte paletindeks, med den aktuelle markering i billedet.

Arrangér farvekort

Arrangér farvekort: Denne kommando er beskrevet i Afsnit 8.34, “Rearrange Colormap”.