3. Maleværktøjer

To access these tools, select ToolsPaint Tools from the main menu.

3.1. Fælles funktioner

GIMPs Værktøjskasse indeholder 14 malerværktøjer. Som standard er de slået sammen i fem grupper, men dette kan deaktiveres i Indstillinger for Værktøjskassen ved at fjerne markeringen i Brug værktøjsgrupper.

Figur 14.28. The Paint Tools in the Toolbox

The Paint Tools in the Toolbox

I standardvisningen er lignende værktøjer grupperet. Maleværktøjsgrupperne er inde i den røde firkant.

The Paint Tools in the Toolbox

Maleværktøjerne i Værktøjskassen i ugrupperet visning inden for det røde område.


Fælles for dem alle er, at de bruges ved at bevæge markøren hen over billedet og lave penselstrøg. Fem af dem opfører sig som den intuitive forestilling om at male med en pensel. Blyant, Malerpensel, Airbrush og MyPaint-pensel (introduceret i GIMP 2.10.6) kaldes grundlæggende maleværktøjer eller penselværktøjer.

De andre værktøjer bruger en pensel til at ændre et billede på en eller anden måde i stedet for at male på det:

Fordelene ved at bruge GIMP med en tegneplade i stedet for en mus viser sig nok tydeligst for penselværktøjer end noget andet sted: Gevinsten i præcis kontrol er uvurderlig. Disse værktøjer har også særlige trykfølsomhedsindstillinger, som kun kan bruges med en tegneplade.

Ud over den mere almindelige hands-on-metode er det muligt at anvende maleværktøjer på en automatiseret måde ved at oprette en markering eller kurve og derefter optegne den. Du kan vælge at optegne med et hvilket som helst maleværktøj inklusive andre mindre almindelige som Viskelæder, Udtværing osv., og alle de indstillinger, du har angivet for værktøjet, vil blive anvendt. Se afsnittet om Optegning for flere oplysninger.

3.1.1. Ændringstaster

Ctrl

At holde Ctrl-tasten nede har en særlig effekt på hvert maleværktøj. For Blyant, Pensel, Airbrush, Blækpen og Viskelæder skifter den dem til farvevælgertilstand, så klik på en billedpixel får GIMPs forgrund til at blive indstillet til det aktive lags farve ved det punkt (eller for Viskelæderet GIMPs baggrundsfarve). For kloningsværktøjet skifter Ctrl-tasten det til en tilstand, hvor klik indstiller referencepunktet for kopiering. For værktøjet Sløring/skarphed skifter Ctrl-tilstanden mellem tilstandene sløring og skarphed; for Lysne/mørkne-værktøjet skifter det mellem lysne og mørkne.

Skift

Hvis du holder Skift nede, har det samme effekt på de fleste maleværktøjer: Det placerer værktøjet i lige linje-tilstand. For at lave en lige linje med et af maleværktøjerne skal du først klikke på startpunktet, og derefter trykke på Skift-tasten. Så længe du holder den nede, vil du se en tynd linje, der forbinder det tidligere klikkede punkt med den aktuelle markørplacering. Hvis du klikker igen, mens du fortsætter med at holde Skift nede, vil der blive gengivet en lige linje. Du kan fortsætte denne proces for at skabe en serie af forbundne linjesegmenter.

Ctrl+Skift

Hvis du holder begge taster nede, skifter værktøjet til begrænsede lige linjer. Dette svarer til effekten af Skift-tasten alene, bortset fra at linjens retning er begrænset til det nærmeste multiplum af 15 grader. Brug dette, hvis du vil skabe perfekte vandrette, lodrette eller diagonale linjer.

3.1.2. Værktøjsindstillinger

Figur 14.29. Værktøjsindstillinger som deles af flere maleværktøjer

Værktøjsindstillinger som deles af flere maleværktøjer

Mange værktøjsindstillinger er fælles for flere maleværktøjer; de er beskrevet her. Indstillinger, der kun gælder for et bestemt værktøj eller for et lille antal værktøjer, beskrives i afsnittene om de pågældende værktøjer.

Tilstand

Tilstandsrullelisten indeholder et udvalg af malingstilstande. Som med uigennemsigtighed er den nemmeste måde at forstå, hvad Tilstandsindstillingen gør, at forestille sig, at malingen faktisk påføres et lag over det lag, du arbejder på, med lagkombinationstilstanden i dialogen Lag indstillet til den valgte tilstand. På den måde kan man opnå en lang række specielle effekter. Tilstandsindstillingen kan kun bruges til værktøjer, der kan betragtes som tilføjelse af farve til billedet: Blyants-, Pensel-, Airbrush-, Blækpens- og Kloningsværktøjerne. For de andre maleværktøjer er indstillingen altid deaktiveret. En liste over tilstande kan findes i Afsnit 2, “Layer Modes”.

I denne liste er nogle tilstande særlige og er beskrevet nedenfor.

Uigennemsigtighed

Skyderen Uigennemsigtighed indstiller gennemsigtighedsniveauet for penseloperationen. For at forstå, hvordan det fungerer, skal du forestille dig, at værktøjet i stedet for at ændre det aktive lag opretter et gennemsigtigt lag over det aktive lag og virker på det lag. Ændring af Uigennemsigtighed i Værktøjsindstillinger har samme effekt, som ændring af uigennemsigtighed i dialogen Lag ville have i sidstnævnte situation. Det styrer styrken af alle maleværktøjer, ikke kun dem, der maler på det aktive lag. I tilfældet med Viskelæderet kan det virke en smule forvirrende: Jo højere uigennemsigtigheden er, jo mere gennemsigtighed får du.

Pensel

Penslen bestemmer, hvor meget af billedet der påvirkes af værktøjet, og hvordan det påvirkes, når du tegner et penselstrøg med markøren. GIMP giver dig mulighed for at bruge flere forskellige typer pensler, som er beskrevet i afsnittet Pensler. De samme penselvalg er tilgængelige for alle maleværktøjer undtagen Blækpen, som bruger en unik type proceduremæssigt genereret pensel. Farverne på en pensel kommer kun i spil for værktøjer, hvor de er meningsfulde: Blyant-, Pensel- og Airbrush-værktøjerne. For de andre maleværktøjer er kun intensitetsfordelingen af en pensel relevant.

Størrelse

Denne indstilling giver dig mulighed for at ændre penslens størrelse præcist. Du kan bruge piletasterne til at variere med ±0,01 eller tasterne Page-Up og Page-Down til at variere med ±1,00. Du kan opnå det samme resultat, hvis du har indstillet dit musehjul korrekt i Indstillingerne. Se Sådan ændres penslens størrelse.

Højde-breddeforhold

Dette bestemmer forholdet mellem penslens højde og bredde. Skyderen er skaleret fra -20,00 til 20,00 med standardværdien sat til 0,00. En negativ værdi fra 0,00 til -20 vil indsnævre penslens højde, mens en positiv værdi mellem 0,00 og 20,00 angiver indsnævringen af penslens bredde.

Vinkel

Denne indstilling får penslen til at dreje rundt om sit centrum. Dette er synligt, hvis penslen ikke er cirkulær eller lavet af en roteret figur.

Mellemrum

Denne indstilling indstiller afstanden mellem penselmærkerne i et strøg.

Figur 14.30. Mellemrumsindstillinger

Mellemrumsindstillinger

Forskellige mellemrum


Hårdhed

Ændrer størrelsen af penslens hårdhed.

Figur 14.31. Hårdhedsindstilling

Hårdhedsindstilling

Hårdhed = 50 (venstre) Hårdhed = 100 (højre).


Kraft

Ændrer forstærkningen.

Figur 14.32. Kraftindstilling

Kraftindstilling

Kraften er 10 %, 20 %, 40 %, 80 %.


Dynamik

Med penseldynamik kan du tilknytte forskellige penselparametre til flere inputdynamikker. Det bruges mest sammen med grafiske tegneplader, men nogle kan også bruges med en mus.

Du kan læse mere om dynamikker i Dynamik.

Når du optegner kurver og markeringer med et maleværktøj, er der mulighed for at vælge Efterlign penseldynamik. Det betyder, at når du optegner, varierer penseltrykket og -hastigheden langs hele strøgets længde. Trykket starter ved nul, stiger til fuldt tryk og falder så igen til intet tryk. Hastigheden starter fra nul og stiger til fuld hastighed ved slutningen af strøget.

Dynamikindstillinger

Disse indstillinger er beskrevet i Dynamikindstillinger

Anvend støj

Du kender mellemrum i penselstrøg: Strøg er lavet af successive penselmærker, som, når de er meget tæt på hinanden, ser ud til at tegne en kontinuerlig linje. I stedet for at være på linje er penselstrøgene her spredt over en afstand, du kan indstille med skyderen Mængde.

Figur 14.33. Eksempel på Støj

Eksempel på “Støj”

Fra øverst til nederst: uden støj, støj = 1, støj = 4.


Støj er også tilgængelig i Redigering af maledynamik, hvor du kan forbinde støj med penslens opførsel.

Bløde strøg

Denne indstilling påvirker ikke gengivelsen af penselstrøget, men dets form. Det fjerner slingren i den linje, du tegner. Det gør det lettere at tegne med en mus.

Når denne indstilling er markeret, vises to indstillingsområder, Kvalitet og Vægt. Du kan ændre standardværdierne for at tilpasse dem til dine færdigheder.

Høje vægtværdier gør penselstrøget stift.

Tabel 14.2. Smooth Stroke example trying to draw with the mouse

Smooth Stroke setting

Straight line

Sine curve

 
Unchecked
 
Default
 
Maximum
 

Lock brush to view

Når du arbejder på et billede, der er større (i pixels) end din skærm, er du nødt til at zoome meget ind og ud. Denne indstilling giver en meget naturlig “iterativ forfiningsproces”, hvor man ikke gentagne gange skal bede programmet om at ændre penselstørrelsen, når man går fra de brede streger til detaljerne.

Hvis penselstørrelsen er relativ i forhold til lærredet (indstillingen er ikke markeret), bliver penslen også zoomet ind, når der zoomes ind på billedet, og den ser større ud (optager flere pixels på skærmen). Hvis du arbejder med en pensel med en radius på 300 pixels, og du zoomer ind fra 12% til 100%, er penslen nu halvt så stor som din skærm! Så du er nødt til at formindske penslen igen.

Hvis penselstørrelsen er relativ til skærmen (indstillingen er markeret), ændres størrelsen på den viste pensel ikke, når du zoomer ind. Den ser mindre ud, og du kan arbejde med bittesmå detaljer.

Figur 14.34. Lock brush to view example

“Lock brush to view” example

An image displayed at 50% zoom so the whole image is visible. The Lock brush to view option is not checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox.

“Lock brush to view” example

Part of the image at 200% zoom. The Lock brush to view option is not checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox. We paint with the pencil and the brush stroke of the selected pepper brush is displayed as 200 pixels high due to the zoom.

“Lock brush to view” example

Part of the image at 200% zoom. The Lock brush to view option is checked and the brush size is set to 100 pixels high in the toolbox. We paint with the pencil and the brush stroke of the selected pepper brush is displayed as 100 pixels high due to the setting.


“Lås pensel til visning” kan også bruges til at låse pensel til en roteret visning:

Figur 14.35. Lock brush to view rotation example

“Lock brush to view” rotation example

The Lock brush to view option is checked and we rotate the view 15° clockwise. The brush stroke rotates with the view.

“Lock brush to view” rotation example

The Lock brush to view option is not checked and we rotate the view 15° clockwise. The brush stroke does not rotate with the view.


Forøgende

Udøver effekten trinvist, når musemarkøren bevæger sig.

Denne indstilling ser ikke ud til at fungere, som alle forventer. Hvis den er deaktiveret (standardværdien), bestemmes den maksimale effekt af et enkelt strøg af den uigennemsigtighed, der er indstillet i skyderen for uigennemsigtighed. Hvis uigennemsigtigheden er sat til mindre end 100, vil det øge uigennemsigtigheden at flytte penslen hen over det samme sted, hvis penslen i mellemtiden løftes. At male over med samme penselstrøg har ikke denne effekt. Hvis Forøgende er markeret, vil penslen male med fuld uigennemsigtighed uafhængigt af skyderens indstilling. Denne indstilling er tilgængelig for alle maleværktøjer undtagen dem, der har en hastighedsindstilling, som automatisk indebærer en forøgende effekt. Se også Afsnit 2, “Layer Modes”.

3.1.3. Eksempler på maletilstand

Følgende eksempler viser nogle af GIMPs maletilstande:

Opløs

Figur 14.36. Eksempel på Opløs-tilstand

Eksempel på Opløs-tilstand

To penselstrøg lavet med Airbrush ved hjælp af den samme uldne, cirkulære pensel. Venstre: Normal tilstand. Højre: Opløs-tilstand.


For alle maleværktøjer med en uigennemsigtighed på mindre end 100 % er dette en meget nyttig tilstand, som ikke tegner gennemsigtighed, men bestemmer sandsynligheden for påføring af maling. Det giver penselstrøg eller udfyldning pæne prikmønstre.

Figur 14.37. Male med Opløs-tilstand

Male med Opløs-tilstand

Dette billede har kun et baggrundslag og ingen alfakanal. Baggrundsfarven er himmelblå. Tre strøg med Blyant og forskellig uigennemsigtighed: 100 %, 50 %, 25 %. Forgrundsfarvepixels er spredt langs penselstrøgene.


Bagved

Figur 14.38. Eksempel på lagtilstanden Bagved

Eksempel på lagtilstanden “Bagved”

Wilber på et blåt baggrundslag

Eksempel på lagtilstanden “Bagved”

Dialogen Lag

Eksempel på lagtilstanden “Bagved”

Udfyldt med mønster


Denne tilstand påfører kun maling på gennemsigtige områder af laget: Jo lavere uigennemsigtighed, des mere maling påføres. Det har altså ingen effekt at male uigennemsigtige områder, mens det har samme effekt at male gennemsigtige områder som i Normal-tilstand. Resultatet er altid en forøgelse af uigennemsigtigheden. Alt dette er selvfølgelig ikke meningsfuldt for lag, der ikke har en alfakanal.

In the above example image, Wilber is on the top layer, surrounded by transparency. The lower layer is solid light blue. The Bucket Fill Tool was used, with the Fill whole selection option checked and the entire layer was selected. A pattern was used to paint with the Bucket Fill tool.

Figur 14.39. Male med Bagved-tilstand

Male med “Bagved”-tilstand

This image has two layers. The upper layer with two blue stripes is active. We paint three vertical brush strokes in red color with the pencil tool at 100%, 50%, 25% transparency (from left to right): only transparent or semi-transparent pixels of the layer are painted.


Farvevis sletning

Figur 14.40. Eksempel på lagtilstanden Farvevis sletning

Eksempel på lagtilstanden “Farvevis sletning”

Wilber på et blåt baggrundslag

Eksempel på lagtilstanden “Farvevis sletning”

Hvid forgrundsfarve slettet


Denne tilstand sletter forgrundsfarven og erstatter den med delvis gennemsigtighed. Det fungerer som Farve til alfa-filteret anvendt på området under penselstrøget. Bemærk, at dette kun virker på lag, der har en alfakanal; ellers er denne tilstand identisk med Normal.

I ovenstående eksempelbillede var farven på værktøjet Spandudfyldning hvid, så hvide dele af Wilber blev slettet, og den blå baggrund skinner igennem.

This image below has three horizontal stripes and has only one layer, the background layer. Background color is sky blue. We add three vertical brush strokes with the pencil tool:

  1. On the left, a vertical brush stroke with the exact color of the blue stripe: only this blue color is erased.

  2. In the middle, a vertical brush stroke with the exact color of the red area: only this red color is erased, whatever its transparency. Erased areas are made transparent.

  3. On the right, a vertical brush stroke with the sky blue color of the layer background: only this color is erased.

Figur 14.41. Male med Farvevis sletning-tilstand

Male med “Farvevis sletning”-tilstand

Vertical brush strokes painted in blue (on the left), in red (in the middle), in the background color (on the right).


3.1.4. Flere oplysninger

Avancerede brugere vil måske være interesserede i at vide, at maleværktøjer faktisk opererer på et subpixelniveau for at undgå at producere resultater, der ser takkede ud. En konsekvens af dette er, at selv hvis du arbejder med en pensel med hårde kanter, som f.eks. en af cirkelpenslerne, vil pixels på kanten af penselstrøget kun blive delvist påvirket. Hvis du har brug for alt-eller-intet-effekter (hvilket kan være nødvendigt for at få en god udvælgelse, for at klippe og klistre eller for at arbejde pixel-for-pixel på et højt zoomniveau), skal du bruge Blyant, som gør alle pensler helt hårde og deaktiverer sub-pixel kantudjævning.