2. Opret og brug markeringer

2.1. Flyt en markering

Rektangulære og elliptiske markeringer har to tilstande. Standardtilstanden har håndtag på markeringen. Klikker du på markeringen eller trykker på Enter-tasten, forsvinder håndtagene og kun det stiplede omrids (marcherende myrer) står tilbage. De andre markeringsværktøjer opfører sig anderledes.

2.1.1. Flyt rektangulære og elliptiske markeringer

Klikker og trækker du i en markering med håndtag, flytter du omridset uden at flytte indholdet i de rektangulære og elliptiske markeringer med.

Vælg værktøjet Flytning og angiv indstillingerne for flytning af markeringen; med værktøjet kan markeringer, kurver og lag flyttes.

Figur 7.5. Flyt markeringsomridset

Flyt markeringsomridset

I de fleste systemer kan markeringen flyttes med piletasterne. Den præcise opførsel afhænger af systemet. Kan markeringen ikke flyttes med piletasterne, så prøv at lade musemarkøren svæve over markeringen. Tryk Alt-tasten og hold den nede, mens der trykkes på piletasterne (eller Ctrl+Alt, Skift+Alt eller Alt). En kombination vil måske flytte markeringen én pixel og en anden 25 pixel for hvert trin. Svæver musemarkøren over et håndtag, kan markeringens størrelse ændres.

Klikker og trækker du en markering uden håndtag, laver du en ny markering! For at flytte markeringen skal du

  • holde tasterne Ctrl+Alt nede og klik-og-træk i markeringen. Dermed bliver den oprindelige markering tom, og en flydende markering oprettes. Hvilke taster, der skal bruges, kan være anderledes på dit system; se på statuslinjen om en anden tastekombination er angivet f.eks. Skift+Ctrl+Alt.

    Figur 7.6. Flyt en markering og dens indhold med oprettelse af et tomt område

    Flyt en markering og dens indhold med oprettelse af et tomt område

  • holde tasterne Skift+Alt nede og klik-og-træk markeringen for at flytte den uden at oprette et tomt område. Der oprettes en flydende markering.

    Figur 7.7. Flyt en markering og dens indhold uden at lave et tomt område

    Flyt en markering og dens indhold uden at lave et tomt område

[Bemærk] Bemærk

På nogle systemer skal der trykkes på Alt før Skift eller Ctrl. På disse systemer vil GIMP lægge til eller trække fra den aktuelle markering, hvis der trykkes på Skift eller Ctrl først — herefter er Alt-tasten inaktiv!

2.1.2. Flyt de andre markeringer

De andre markeringer (lasso, udflydende markering, efter farve) har ingen håndtag. Klik-og-træk kan ikke flytte dem. Som med rektangulære og elliptiske markeringer skal man holde tasterne Ctrl+Alt eller Skift+Alt nede og klikke-og-trække for at flytte deres indhold.

Bruger du tastaturets piletaster i stedet for klik-og-træk, flytter du omridset.

2.1.3. Anden metode

[Bemærk] Bemærk

Du kan også flytte markeringen med en indirekte metode: gør den flydende. Så kan du flytte dens indhold og tømme den oprindelige placering med klik-og-træk eller piletasterne. Brug kopiér-indsæt for at flytte uden at skabe et tomt område.