2. Creació i ús de les seleccions

2.1. Moure o redimensiona una selecció

Rectangular and elliptical selections have two modes. The default mode has handles on the selection. These handles can be used to resize the selection. Dragging from inside the selection, but not inside the handles, moves the selection. If you click the selection or press the Enter key, the handles disappear leaving only the dotted selection outline (marching ants). You can return to the mode with handles by clicking inside the selection again.

Si feu clic i arrossegueu la selecció sense nanses, creareu una nova selecció. Les altres eines de selecció no tenen aquesta divisió en dos modes.

2.1.1. Moure seleccions utilitzant les eines de selecció rectangular i el·líptica

Com s'ha esmentat anteriorment, les eines «selecció rectangular» i «selecció el·líptica» mostren per defecte un marc de selecció amb nanses. És possible canviar la mida i la ubicació de la selecció, però també moure la selecció inclòs el contingut de la capa.

2.1.1.1. Moure i redimensiona el contorn de la selecció

Figura 7.5. Moure el contorn de la selecció

Moure el contorn de la selecció

Moure o redimensionar el marc de selecció sense moure el contingut de la imatge, es pot fer tant amb el ratolí com amb el teclat.

Per a moure la selecció amb el ratolí, feu clic a dins de la selecció en una àrea que no mostri cap de les nanses. Després arrossegueu-la amb el ratolí cap a la ubicació prevista.

Per a moure la selecció amb el teclat, cal que el punter del ratolí estigui dins del marc de selecció o no funcionarà. Premeu i manteniu Alt (o Ctrl+Alt), per redimensionar un píxel alhora. Per redimensionar 25 píxels alhora, afegiu la tecla Maj a la combinació anterior.

Per a redimensionar la selecció amb el ratolí, col·loqueu el punter del ratolí a l'àrea de la nansa on vulgueu canviar la mida, i després feu un clic-arrossega en la direcció desitjada. Per a redimensionar en una direcció, utilitzeu les nanses del mig; per a redimensionar dues direccions veïnes, utilitzeu les nanses en un dels cantons.

Per a canviar la mida utilitzant el teclat, moveu el punter del ratolí dins de les nanses al llarg de les vores del marc de selecció i, a continuació, utilitzeu les tecles de drecera esmentades anteriorment per a moure.

2.1.1.2. Moure la selecció amb el contingut de la imatge

Figura 7.6. Movent una selecció i el seu contingut, buidant el lloc original

Movent una selecció i el seu contingut, buidant el lloc original

Per moure el contingut de la selecció (és a dir, la part de la capa dins de la selecció), podeu prémer Ctrl+Alt i fer clic i arrossega la selecció. La ubicació original de la part seleccionada de la capa es buidarà (és a dir, s'omplirà amb el color de fons actual).

Tingueu en compte que aquesta acció crearà una capa flotant que ha de ser ancorada a la capa de sota, o convertir-se en en una capa nova.

Figura 7.7. Moure una selecció amb una còpia del contingut de la capa

Moure una selecció amb una còpia del contingut de la capa

Per moure el contingut de la selecció sense canviar l'original, utilitzeu Maj+Alt i feu clic i arrossegueu la selecció. La ubicació original de la part seleccionada de la capa romandrà igual mentre moveu una còpia.

Tingueu en compte que aquesta acció crearà una capa flotant que ha de ser ancorada a la capa de sota, o convertir-se en en una capa nova.

[Nota] Nota

En alguns sistemes, heu de prémer Alt abans de Maj o Ctrl. En aquests sistemes, si premeu primer Maj o Ctrl, farà que el GIMP entri en un mode que afegeix o resta de la selecció actual. Després de fer-ho, la tecla Alt no és efectiva!

2.1.2. Moure amb altres eines de selecció

Les altres eines de selecció (Selecció lliure, Selecció difusa, Per selecció de color, etc.) no tenen nanses. Un clic i arrossega no mou aquestes seleccions. Per moure'n el contingut, tal com passa amb les seleccions rectangulars i el·líptiques, heu de prémer les tecles Ctrl+Alt o Maj+Alt i després feu clic i arrossega.

Si utilitzeu les tecles de fletxa del teclat en lloc de fer clic i arrossega, només moureu el contorn de selecció.

2.1.3. Un mètode diferent per a moure una selecció

També podeu utilitzar un mètode més indirecte per moure una selecció. Feu que la selecció floti. A continuació, podeu moure el seu contingut utilitzant l'eina Mou, buidant la ubicació original, fent clic i arrossega o amb les tecles de cursor del teclat